Iranian Sugar Factories Syndicate
Englishپست الكترونيكارتباط با ماسايتهاي مرتبطآرشيو عكستشكيلاتدر باره ماصفحه اصلي

 

جستجوي پيشرفته

 

364مورد يافت شد

نوع مالكيت نوع توليد استان نوع كشت سال عملكرد نام كارخانه كد كارخانه نمايش عملكرد
چغندريفارسبهاره1383فسا231
چغندريفارسبهاره1383پارس92
چغندريخراسانبهاره1383جوين133
چغندريچهار محال بختياريبهاره1383چهارمحال بختياري154
چغندريخوزستانبهاره1383دزفول165
چغندريمرکزيبهاره1383شازند176
چغندريسمنانبهاره1383شاهرود187
چغندريآذربايجان غربيبهاره1383شهد198
چغندرياصفهانبهاره1383نقش جهان329
چغندريخراسانبهاره1383فريمان2210
چغندريخوزستانبهاره1383اهواز611
چغندريقزوينبهاره1383قزوين2412
چغندريخراسانبهاره1383قهستان2513
چغندريلرستانبهاره1383لرستان2614
چغندريفارسبهاره1383مرودشت2715
چغندرياردبيلبهاره1383مغان2816
چغندريفارسبهاره1383ممسني2917
چغندريقزوينبهاره1380قزوين2418
چغندريخراسانبهاره1383شيرين خراسان2119
چغندريكهكيلويه و بويراحمدپاييزه1380ياسوج3620
چغندريخوزستانبهاره1378اهواز621
چغندريلرستانبهاره1380لرستان2622
چغندريفارسبهاره1380مرودشت2723
چغندرياردبيلبهاره1380مغان2824
چغندريفارسبهاره1380ممسني2925
چغندريآذربايجان غربيبهاره1380مياندوآب3026
چغندرياصفهانبهاره1380نقش جهان3227
چغندريكرمانشاهبهاره1383بيستون828
چغندريهمدانبهاره1380هگمتان3429
چغندريكرمانبهاره1383بردسير730
چغندريكهكيلويه و بويراحمدبهاره1380ياسوج3631
نيشكريخوزستانبهاره1380نيشکر کارون10232
نيشكريخوزستانبهاره1380قند امير کبير10333
نيشكريخوزستانبهاره1380قند امام خميني10434
نيشكريخوزستانبهاره1380نيشکر دعبل خزائي10835
چغندريآذربايجان غربيبهاره1383اروميه236
چغندريفارسبهاره1383اقليد537
چغندريخراسانبهاره1383نيشابور3338
چغندريخراسانبهاره1380نيشابور3339
چغندريهمدانبهاره1379هگمتان3440
چغندريقزوينبهاره1379قزوين2441
چغندريخراسانبهاره1379قهستان2542
چغندريلرستانبهاره1379لرستان2643
چغندريفارسبهاره1379مرودشت2744
چغندرياردبيلبهاره1379مغان2845
چغندريفارسبهاره1379ممسني2946
چغندريآذربايجان غربيبهاره1379مياندوآب3047
چغندريآذربايجان غربيبهاره1383مياندوآب3048
چغندريخراسانبهاره1379نيشابور3349
چغندريخراسانبهاره1379شيرين خراسان2150
چغندريكهكيلويه و بويراحمدبهاره1379ياسوج3651
نيشكريخوزستانبهاره1379نيشکر کارون10252
نيشكريخوزستانبهاره1379قند امير کبير10353
نيشكريخوزستانبهاره1379قند امام خميني10454
نيشكريخوزستانبهاره1379نيشکر دعبل خزائي10855
چغندريآذربايجان غربيبهاره1378اروميه256
چغندريفارسبهاره1378اقليد557
چغندرياصفهانبهاره1379نقش جهان3258
چغندريكرمانبهاره1379بردسير759
چغندريهمدانبهاره1383هگمتان3460
چغندريكهكيلويه و بويراحمدبهاره1383ياسوج3661
نيشكريخوزستانبهاره1383نيشکر کارون10262
نيشكريخوزستانبهاره1383قند امير کبير10363
نيشكريخوزستانبهاره1383قند امام خميني10464
نيشكريخوزستانبهاره1383نيشکر دعبل خزائي10865
چغندريآذربايجان غربيبهاره1379اروميه266
چغندريفارسبهاره1379فسا2367
چغندريخوزستانبهاره1379اهواز668
چغندريخراسانبهاره1379فريمان2269
چغندريكرمانشاهبهاره1379بيستون870
چغندريفارسبهاره1379پارس971
چغندريخراسانبهاره1379جوين1372
چغندريچهار محال بختياريبهاره1379چهارمحال بختياري1573
چغندريخوزستانبهاره1379دزفول1674
چغندريمرکزيبهاره1379شازند1775
چغندريسمنانبهاره1379شاهرود1876
چغندريفارسبهاره1380فسا2377
چغندريفارسبهاره1379اقليد578
چغندريخوزستانبهاره1382دزفول1679
چغندريكرمانبهاره1382بردسير780
چغندريخوزستانبهاره1382اهواز681
چغندريچهار محال بختياريبهاره1382چهارمحال بختياري1582
چغندرياردبيلبهاره1382مغان2883
چغندريكهكيلويه و بويراحمدبهاره1382ياسوج3684
نيشكريخوزستانبهاره1382نيشکر کارون10285
نيشكريخوزستانبهاره1382قند امام خميني10486
چغندريآذربايجان غربيبهاره1381شهد1987
نيشكريخوزستانبهاره1382نيشکر دعبل خزائي10888
چغندريفارسبهاره1382فسا2389
چغندريخراسانبهاره1381جوين1390
چغندريخراسانبهاره1381شيرين خراسان2191
چغندريخراسانبهاره1381فريمان2292
چغندريخراسانبهاره1381قهستان2593
چغندريخراسانبهاره1381نيشابور3394
چغندريسمنانبهاره1381شاهرود1895
چغندريخراسانبهاره1380قهستان2596
نيشكريخوزستانبهاره1382قند امير کبير10397
چغندريكرمانشاهبهاره1382بيستون898
چغندريخراسانبهاره1382جوين1399
چغندريخراسانبهاره1382شيرين خراسان21100
چغندريخراسانبهاره1382فريمان22101
چغندريخراسانبهاره1382قهستان25102
چغندريخراسانبهاره1382نيشابور33103
چغندريسمنانبهاره1382شاهرود18104
چغندريآذربايجان غربيبهاره1382اروميه2105
چغندريفارسبهاره1382ممسني29106
چغندريآذربايجان غربيبهاره1382مياندوآب30107
چغندريفارسبهاره1382مرودشت27108
چغندريلرستانبهاره1382لرستان26109
چغندريمرکزيبهاره1382شازند17110
چغندريقزوينبهاره1382قزوين24111
چغندرياصفهانبهاره1382نقش جهان32112
چغندريهمدانبهاره1382هگمتان34113
چغندريفارسبهاره1382اقليد5114
چغندريفارسبهاره1382پارس9115
چغندريآذربايجان غربيبهاره1381مياندوآب30116
چغندريآذربايجان غربيبهاره1382شهد19117
چغندريخراسانبهاره1380جوين13118
نيشكريخوزستانبهاره1381قند امام خميني104119
نيشكريخوزستانبهاره1381قند امير کبير103120
نيشكريخوزستانبهاره1381نيشکر دعبل خزائي108121
چغندريآذربايجان غربيبهاره1380اروميه2122
چغندريفارسبهاره1380اقليد5123
چغندريخوزستانبهاره1380اهواز6124
چغندريكرمانبهاره1380بردسير7125
چغندريآذربايجان غربيبهاره1381اروميه2126
چغندريفارسبهاره1380پارس9127
چغندريكهكيلويه و بويراحمدبهاره1381ياسوج36128
چغندريچهار محال بختياريبهاره1380چهارمحال بختياري15129
چغندريخوزستانبهاره1380دزفول16130
چغندريمرکزيبهاره1380شازند17131
چغندريسمنانبهاره1380شاهرود18132
چغندريآذربايجان غربيبهاره1380شهد19133
چغندريخراسانبهاره1380شيرين خراسان21134
چغندريخراسانبهاره1380فريمان22135
چغندريكرمانشاهبهاره1380بيستون8136
چغندريفارسبهاره1381مرودشت27137
چغندريكرمانشاهبهاره1381بيستون8138
چغندريلرستانبهاره1381لرستان26139
چغندريمرکزيبهاره1381شازند17140
چغندريقزوينبهاره1381قزوين24141
چغندرياصفهانبهاره1381نقش جهان32142
چغندريهمدانبهاره1381هگمتان34143
چغندريفارسبهاره1381اقليد5144
نيشكريخوزستانبهاره1381نيشکر کارون102145
چغندريفارسبهاره1381فسا23146
چغندرياردبيلبهاره1381مغان28147
چغندريفارسپاييزه1381ممسني29148
چغندريفارسبهاره1381ممسني29149
چغندريكرمانبهاره1381بردسير7150
چغندريخوزستانبهاره1381اهواز6151
چغندريخوزستانبهاره1381دزفول16152
چغندريچهار محال بختياريبهاره1381چهارمحال بختياري15153
چغندريكهكيلويه و بويراحمدپاييزه1381ياسوج36154
چغندريآذربايجان غربيبهاره1379شهد19155
چغندريفارسبهاره1381پارس9156
چغندريخراسانبهاره1376قهستان25157
چغندريلرستانبهاره1377لرستان26158
چغندريخوزستانبهاره1376دزفول16159
چغندريمرکزيبهاره1376شازند17160
چغندريسمنانبهاره1376شاهرود18161
چغندريآذربايجان غربيبهاره1376شهد19162
چغندريخراسانبهاره1376شيرين خراسان21163
چغندريخراسانبهاره1376فريمان22164
چغندريخراسانبهاره1376جوين13165
چغندريقزوينبهاره1376قزوين24166
چغندريكرمانشاهبهاره1376بيستون8167
چغندريلرستانبهاره1376لرستان26168
چغندريفارسبهاره1376مرودشت27169
چغندرياردبيلبهاره1376مغان28170
چغندريفارسبهاره1376ممسني29171
چغندريآذربايجان غربيبهاره1376مياندوآب30172
چغندرياصفهانبهاره1376نقش جهان32173
چغندريخراسانبهاره1376نيشابور33174
چغندريفارسبهاره1376فسا23175
نيشكريخوزستانبهاره1377نيشکر کارون102176
چغندريفارسبهاره1377مرودشت27177
چغندرياردبيلبهاره1377مغان28178
چغندريفارسبهاره1377ممسني29179
چغندريآذربايجان غربيبهاره1377مياندوآب30180
چغندرياصفهانبهاره1377نقش جهان32181
چغندريخراسانبهاره1377نيشابور33182
چغندريهمدانبهاره1377هگمتان34183
چغندريچهار محال بختياريبهاره1376چهارمحال بختياري15184
چغندريكهكيلويه و بويراحمدبهاره1377ياسوج36185
چغندريكهكيلويه و بويراحمدبهاره1376ياسوج36186
نيشكريخوزستانبهاره1377قند امير کبير103187
نيشكريخوزستانبهاره1377قند امام خميني104188
نيشكريخوزستانبهاره1377نيشکر دعبل خزائي108189
چغندريآذربايجان غربيبهاره1376اروميه2190
چغندريفارسبهاره1376اقليد5191
چغندريخوزستانبهاره1376اهواز6192
چغندريكرمانبهاره1378بردسير7193
چغندريتهرانبهاره1377کرچ35194
چغندريهمدانبهاره1375هگمتان34195
چغندريقزوينبهاره1375قزوين24196
چغندريخراسانبهاره1375قهستان25197
چغندريلرستانبهاره1375لرستان26198
چغندريفارسبهاره1375مرودشت27199
چغندرياردبيلبهاره1375مغان28200
چغندريفارسبهاره1375ممسني29201
چغندريآذربايجان غربيبهاره1375مياندوآب30202
چغندريهمدانبهاره1376هگمتان34203
چغندريخراسانبهاره1375نيشابور33204
چغندريخراسانبهاره1375شيرين خراسان21205
چغندريتهرانبهاره1375کرچ35206
چغندريكهكيلويه و بويراحمدبهاره1375ياسوج36207
نيشكريخوزستانبهاره1375نيشکر کارون102208
نيشكريخوزستانبهاره1375قند امير کبير103209
نيشكريخوزستانبهاره1375قند امام خميني104210
نيشكريخوزستانبهاره1375نيشکر دعبل خزائي108211
نيشكريخوزستانبهارهنيشکر دعبل خزائي108212
چغندرياصفهانبهاره1375نقش جهان32213
چغندريكرمانشاهبهاره1375بيستون8214
چغندريكرمانبهاره1376بردسير7215
نيشكريخوزستانبهاره1376نيشکر کارون102216
نيشكريخوزستانبهاره1376قند امير کبير103217
نيشكريخوزستانبهاره1376قند امام خميني104218
نيشكريخوزستانبهاره1376نيشکر دعبل خزائي108219
چغندريآذربايجان غربيبهاره1375اروميه2220
چغندريفارسبهاره1375اقليد5221
چغندريفارسبهاره1375فسا23222
چغندريكرمانبهاره1375بردسير7223
چغندريخراسانبهاره1375فريمان22224
چغندريفارسبهاره1375پارس9225
چغندريخراسانبهاره1375جوين13226
چغندريچهار محال بختياريبهاره1375چهارمحال بختياري15227
چغندريخوزستانبهاره1375دزفول16228
چغندريمرکزيبهاره1375شازند17229
چغندريسمنانبهاره1375شاهرود18230
چغندريآذربايجان غربيبهاره1375شهد19231
چغندريتهرانبهاره1376کرچ35232
چغندريخوزستانبهاره1375اهواز6233
چغندريآذربايجان غربيبهاره1378مياندوآب30234
چغندريچهار محال بختياريبهاره1377چهارمحال بختياري15235
نيشكريخوزستانبهاره1378قند امام خميني104236
چغندريخراسانبهاره1377جوين13237
چغندريآذربايجان غربيبهاره1377اروميه2238
نيشكريخوزستانبهاره1378قند امير کبير103239
نيشكريخوزستانبهاره1378نيشکر دعبل خزائي108240
نيشكريخوزستانبهاره1378نيشکر کارون102241
چغندريفارسبهاره1377اقليد5242
چغندريخوزستانبهاره1377اهواز6243
چغندريكرمانشاهبهاره1378بيستون8244
چغندريخوزستانبهاره1377دزفول16245
چغندرياصفهانبهاره1378نقش جهان32246
چغندريكهكيلويه و بويراحمدبهاره1378ياسوج36247
چغندريخراسانبهاره1378نيشابور33248
چغندريخراسانبهاره1377قهستان25249
چغندريفارسبهاره1378پارس9250
چغندريفارسبهاره1377پارس9251
چغندريكرمانشاهبهاره1377بيستون8252
چغندريفارسبهاره1376پارس9253
چغندريكرمانبهاره1377بردسير7254
چغندريفارسبهاره1378ممسني29255
چغندريچهار محال بختياريبهاره1378چهارمحال بختياري15256
چغندريقزوينبهاره1377قزوين24257
چغندريمرکزيبهاره1378شازند17258
چغندريسمنانبهاره1378شاهرود18259
چغندريآذربايجان غربيبهاره1378شهد19260
چغندريخراسانبهاره1378شيرين خراسان21261
چغندريخراسانبهاره1378فريمان22262
چغندريفارسبهاره1378فسا23263
چغندريقزوينبهاره1378قزوين24264
چغندريفارسبهاره1377فسا23265
چغندريخراسانبهاره1377فريمان22266
چغندريهمدانبهاره1378هگمتان34267
چغندريخراسانبهاره1377شيرين خراسان21268
چغندريلرستانبهاره1378لرستان26269
چغندريفارسبهاره1378مرودشت27270
چغندريآذربايجان غربيبهاره1377شهد19271
چغندريسمنانبهاره1377شاهرود18272
چغندريخوزستانبهاره1378دزفول16273
چغندريمرکزيبهاره1377شازند17274
چغندرياردبيلبهاره1378مغان28275
چغندريخراسانبهاره1378جوين13276
چغندريخراسانبهاره1378قهستان25277
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1379آبكوه1278
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1379تربت حيدريه12279
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1375آبكوه1280
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1379چناران14281
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1382آبكوه1282
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1378تربت حيدريه12283
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1375تربت حيدريه12284
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1378چناران14285
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1381تربت حيدريه12286
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1381آبكوه1287
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1375چناران14288
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1381چناران14289
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1377آبكوه1290
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1380تربت حيدريه12291
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1376تربت حيدريه12292
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1383تربت حيدريه12293
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1376چناران14294
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1380چناران14295
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1384آبكوه1296
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1383آبكوه1297
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1383چناران14298
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1380آبكوه1299
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1382چناران14300
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1376آبكوه1301
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1378آبكوه1302
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1382تربت حيدريه12303
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1377تربت حيدريه12304
آستان قدس رضويچغندريخراسانبهاره1377چناران14305
اتكاچغندريكرمانشاهبهاره1382اسلام آباد3306
اتكاچغندريكرمانشاهبهاره1380اسلام آباد3307
اتكاچغندريكرمانشاهبهاره1376اسلام آباد3308
اتكاچغندريكرمانشاهبهاره1375اسلام آباد3309
اتكاچغندريكرمانشاهبهاره1378اسلام آباد3310
اتكاچغندريكرمانشاهپاييزه1382اسلام آباد3311
اتكاچغندريكرمانشاهپاييزه1383اسلام آباد3312
اتكاچغندريكرمانشاهبهاره1383اسلام آباد3313
اتكاچغندريكرمانشاهبهاره1379اسلام آباد3314
اتكاچغندريكرمانشاهبهاره1377اسلام آباد3315
اتكاچغندريكرمانشاهبهاره1381اسلام آباد3316
بنياد مستضعفانچغندريخراسانبهاره1375شيروان20317
بنياد مستضعفانچغندريخراسانبهاره1378شيروان20318
بنياد مستضعفانچغندريخراسانبهاره1377شيروان20319
بنياد مستضعفانچغندرياصفهانبهاره1382اصفهان4320
بنياد مستضعفانچغندريخراسانپاييزه1383شيروان20321
بنياد مستضعفانچغندرياصفهانبهاره1383اصفهان4322
بنياد مستضعفانچغندريخراسانبهاره1380شيروان20323
بنياد مستضعفانچغندرياصفهانبهاره1379اصفهان4324
بنياد مستضعفانچغندرياصفهانبهاره1377اصفهان4325
بنياد مستضعفانچغندريخراسانبهاره1376شيروان20326
بنياد مستضعفانچغندريخراسانپاييزه1382شيروان20327
بنياد مستضعفانچغندرياصفهانبهاره1381اصفهان4328
بنياد مستضعفانچغندرياصفهانبهاره1376اصفهان4329
بنياد مستضعفانچغندرياصفهانبهاره1378اصفهان4330
بنياد مستضعفانچغندرياصفهانبهاره1375اصفهان4331
بنياد مستضعفانچغندريخراسانبهاره1382شيروان20332
بنياد مستضعفانچغندريخراسانبهاره1381شيروان20333
بنياد مستضعفانچغندريخراسانپاييزه1381شيروان20334
بنياد مستضعفانچغندريخراسانبهاره1379شيروان20335
بنياد مستضعفانچغندرياصفهانبهاره1380اصفهان4336
خصوصيچغندريآذربايجان غربيبهاره1382پيرانشهر10337
خصوصيچغندريخراسانبهاره1382تربت جام11338
خصوصيچغندريخراسانبهاره1378تربت جام11339
خصوصيچغندريآذربايجان غربيبهاره1378پيرانشهر10340
خصوصيچغندريخراسانبهاره1379تربت جام11341
خصوصيچغندريخراسانبهاره1380تربت جام11342
خصوصيچغندريآذربايجان غربيبهاره1380پيرانشهر10343
خصوصيچغندريخراسانبهاره1376تربت جام11344
خصوصيچغندريآذربايجان غربيبهاره1376پيرانشهر10345
خصوصيچغندريخراسانبهاره1377تربت جام11346
خصوصيچغندريآذربايجان غربيبهاره1379پيرانشهر10347
خصوصيچغندريآذربايجان غربيبهاره1377پيرانشهر10348
خصوصيچغندريآذربايجان غربيبهاره1381پيرانشهر10349
خصوصيچغندريآذربايجان غربيبهاره1375پيرانشهر10350
خصوصيچغندريخراسانبهاره1375تربت جام11351
خصوصيچغندريآذربايجان غربيبهاره1383پيرانشهر10352
خصوصيچغندريخراسانبهاره1381تربت جام11353
خصوصيچغندريآذربايجان غربيبهاره1384پيرانشهر10354
خصوصيچغندريخراسانبهاره1383تربت جام11355
دولتينيشكريخوزستانبهاره1380نيشکر هفت تپه101356
دولتينيشكريخوزستانبهاره1377نيشکر هفت تپه101357
دولتينيشكريخوزستانبهاره1376نيشکر هفت تپه101358
دولتينيشكريخوزستانبهاره1375نيشکر هفت تپه101359
دولتينيشكريخوزستانبهاره1382نيشکر هفت تپه101360
دولتينيشكريخوزستانبهاره1381نيشکر هفت تپه101361
دولتينيشكريخوزستانبهاره1378نيشکر هفت تپه101362
دولتينيشكريخوزستانبهاره1379نيشکر هفت تپه101363
دولتينيشكريخوزستانبهاره1383نيشکر هفت تپه101364
!موردي يافت نشد