سمينارها و کنفرانس ها
World Ethanol 2007
 
10 th anniversary plus ethanol production workshop , ethanol risk menegment seminar , 5-8 novamber , hotel akura , amesterdam
تاريخ خبر: 11/3/1386
منبع: FO.Licht
كد خبر: 23

 

 

سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR