سمينارها و کنفرانس ها
Commodity Price Risk Management Seminar
 
Commodity Price Risk Management Seminar 26-27 June 2007 ,Hotel okura , Amsterdam
تاريخ خبر: 11/3/1386
منبع: Informa Econimics
كد خبر: 22

 

 

سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR