سمينارها و کنفرانس ها
برگزاري دومين همايش فن آوران نيشكر ايران و اولين نمايشگاه تخصصي نيشكر و صنايع وابسته
 
در پي برگزاري اولين همايش فن آوران نيشكر در كشت و صنعت امام خميني(ره) در سال گذشته، برگزاري دومين همايش نيز به اين شركت واگذار شد.
آقاي مهندس مجدي مدير محترم عامل كشت و صنعت امام خميني(ره) ضمن اعلام تاريخ 26 و 27 ديماه سال جاري به عنوان زمان برگزاري همايش محورهاي همايش را به شرح ذيل اعلام كرد:

نظامهاي بهره‌برداري در توليد نيشكر و تأثيرات احداث و كشت‌ و صنعت‌هاي نيشكر در بافت اجتماعي و اقتصادي مناطق همجوار
نقش عوامل مؤثر در افزايش يا كاهش محصول نيشكر و شكر و ميزان تأثير گزاري عوامل مختلف در قيمت تمام شده محصول
نقش برنامه‌ريزي منابع و نهادها و استفاده از فن‌آوريهاي نو(بيو تكنولوژي، ناتو تكنولوژي و IT ) و مكانيزاسيون در كشاورزي و توليد نيشكر تأثيرات استفاده از كودهاي آبي و بيولوژيك در توليد نيشكر و تعاملات فيمابين توليد نيشكر و محيط زيست
نقش آموزش پژوهش و توسعه در عرصه توليد نيشكر
مديريت مزرعه (آفات و بيماريها- به نژادي و اصلاح نژاد و واريته‌هاي مختلف- بهزراعي- آبياري و مصرف بهينه آب- مناسبترين پروفيل رطوبتي
خاك و تأثيرات متقابل شيب و طول فارو و دبي دريچه‌هاي هيدروفلوم تأثيرات متقابل خاك، آب و
گياه- كوبيدگي«كمپكس» مزرعه و عوارض ناشي از آن
فيزيولوژي و اكولوژي نيشكر
تأثير كيفيت نيشكر تحويلي در استحصال قند و ارتباط آن با نظامهاي پرداخت جهت خريد نيشكر
(اثرات خاشاك، سرمازدگي، درجه خلوص، درصد قند و ...)
نقش اتوماسيون و تأثيرات اقتصادي آن در عمليات توليد در كارخانجات شكر
بررسي ضايعات قندي در مراحل مختلف برداشت ني تا توليد شكر
چگونگي عملكرد بهينه كوره‌هاي بخار، سيستمهاي تامين آب تغذيه كوره بخار و تامين آب كندانس (عملكرد بهينه سالن توليد و اواپراتورها و سيستمهاي جلوگيري بو يا كاهش رسوبگذاري در تبخير كننده‌ها و ...) و چگونگي استفاده از دستگاههاي RO و يا رزين
استفاده از ملاس و باگاس به عنوان مواد اوليه جهت توليد موادي با ارزش افزوده بيشتر
روشهاي دفع پس‌آب كارخانجات الكل و خمير مايه
روشهاي كاهش مصرف انرژي و نقش تعمير و نگهداري در كاهش توقفات و كاهش مصرف انرژي

آقاي مجدي همچنين برگزاري اولين نمايشگاه جنبي تخصصي نيشكر و صنايع وابسته را از جمله نوآوري هاي اين همايش اعلام نمود و از سازمانها، نهادها و موسسات دولتي و خصوصي براي شركت در اين نمايشگاه و عرضه تواناييهاي خود دعوت به عمل آورد.

زمانبندي همايش:
آخرين مهلت جهت رزرو غرفه در نمايشگاه : 30/7/85
آخرين مهلت ارسال مقالات : 20/8/85
آخرين مهلت ثبت نام جهت شركت در همايش : 30/8/85

آدرس دبيرخانه همايش:خوزستان، شوشتر، كشت و صنعت امام خميني(ره)، اداره آموزش
تلفن : 29-9742027 – 0611
تاريخ خبر: 2/7/1385
منبع: ISFS
كد خبر: 19

 

 

سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR