آرشيو اخبار
ارز ترجيحي براي واردات شکر سفيد تخصيص نمي يابد/ ارز وارداتي انواع شکر از تالار دوم تامين مي شود
 
معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد کشاورزي گفت: دولت بناي اختصاص ارز ترجيحي براي واردات شکر سفيد و شکر خام طي سال 1403 را ندارد.
احمد خاني نوذري معاون توسعه بازرگاني وزارت جهاد کشاورزي در خصوص مصوبه دولت براي تخصيص ارز 28500 توماني براي واردات شکر سفيد و دغدغه فعالان بازار شکر در اين زمينه گفت: در سال جاري پرداخت ارز ترجيحي منوط به درج اين کالا در ليست مصوب هيات وزيران است و کالاهايي که در اين ليست هستند امکان دريافت ارز ترجيحي را دارند. اما صرف درج کالاها در اين ليست به معني الزام به اختصاص ارز ترجيحي به آن کالا نيست.
وي تصريح کرد: سياست کلي دولت حمايت از توليد داخل است و اين مصوبه با هدف امکان مديريت بازار در شرايط خاص اخذ شده است، لکن با عنايت به شرايط اين کالا در بازارهاي جهاني و داخلي، طبق برنامه ريزي ها و تصميمات اخذ شده، ارز مورد نياز شکر خام و شکر سفيد از محل تالار دوم تامين مي شود.
خاني نوذري افزود: با تعيين تکليف گروه کالايي ارزي شکر و همچنين ميزان ماليات ارزش افزوده اين کالا طي هفته هاي گذشته، بازار شکر به سمت آرامش و ثبات در حرکت است و با توجه به وضعيت توليد و همچنين برنامه ريزي هاي انجام شده براي واردات به موقع و به اندازه نياز، ان شا الله کمبودي براي شکر در ماه هاي پيش رو نخواهيم داشت.
تاريخ خبر: 03/03/13
منبع: فود پرس
كد خبر: 588
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR