آرشيو اخبار
درخواست رئيس کميسيون کشاورزي مجلس از وزير جهاد کشاورزي:قيمت شکر را سريع تر اعلام کنيد و جلوي ثبت سفارش واردات در فصول برداشت را بگيريد
 
رئيس کميسيون کشاورزي مجلس در نامه اي به وزير جهاد کشاورزي خواستار محاسبه و اعلام قيمت شکر توليدي سال جاري و همچنين ممنوعيت ثبت سفارش واردات شکر در فصول برداشت چغندرقند داخلي شد.
به گزارش پايگاه خبري اقتصاد غذا «فود پرس»، محمد جواد عسکري، رئيس کميسيون کشاورزي،آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي در نامه اي هب
سيد جواد ساداتي نژاد وزير جهاد کشاورزي نوشت: پيرو جلسه مورخ 1401/07/24 اين کميسيون مبني بر بررسي مشکلات کشاورزان چغندرکار، نيشکر و کارخانجات توليدي قند و شکر و با توجه به بهره برداري کارخانه هاي قند کشور از نيمه دوم شهريورماه و تحويل چغندرهاي کشت شده توسط کشاورزان چغندرکار به اين کارخانه ها و استحصال شکر، بيم آن مي رود که شکرهاي توليدي در انبارها راکد و عدم تامين نقدينگي براي تسويه حساب به موقع با کشاورزان موجب رويگرداني اين عزيزان از کشت چغندرگردد. لذا با عنايت به شرح فوق و ضرورت تعيين و تکليف قيمت شکر تا قبل از آغاز بهره برداري خواهشمند است:
1- محاسبه و اعلام قيمت شکر توليدي سال جاري در اولويت برنامه دستگاه هاي ذي ربط قرار گيرد.
2- با عنايت به فصل برداشت چغندر قند در دو نوبت بهار و پاييز ترتيبي اتخاذ گردد تا مانند محصول برنج جهت حفظ اشتغال پايدار و حمايت از توليد داخل در اين دو فصل ثبت سفارش واردات شکر ممنوع اعلام گردد
تاريخ خبر: 01/08/01
منبع: فود پرس
كد خبر: 585
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR