آرشيو اخبار
ضرورت بهره‌گيري از ظرفيت‌ کارخانجات چغندر و نيشکر براي خواتکايي در توليد شکر
 
وزير جهاد کشاورزي بر ضرورت بهره‌گيري از ظرفيت‌ کارخانجات چغندر و نيشکر براي رسيدن به خواتکايي در توليد شکر تاکيد کرد.

به گزارش خبرنگار ايانا، سيدجواد ساداتي نژاد وزير جهاد کشاورزي در نشست صميمي با نمايندگان کارخانجات چغندر و نيشکر، با تاکيد بر لزوم يکپارچه سازي تشکل‌ها و اتحاديه هاي کشاورزي، اظهار کرد: يکي از ضعف‌هاي حوزه کشاورزي تعدد تشکل ها است.
وي افزود: اين تعدد تشکل ها، قانونگذار و مجري قانون را دچار سردرگمي مي کند و قدرت تصميم گيري را در اين بخش که با غذاي مردم سر و کار دارد، کاهش مي دهد.
وزير جهاد کشاورزي با اشاره به اين که کارخانجات چغندر و نيشکر کشور داراي ظرفيت خوبي براي توليد و خوداتکايي در شکر هستند، تصريح کرد: ما بايد از ظرفيت‌هاي حوزه کشاورزي به ويژه کارخانجات چغندر و نيشکر استفاده کنيم.
گفتني است، در اين نشست نمايندگان کارخانجات چغندر و نيشکر مشکلات، پيشنهادات و نظرات خود را ارائه کردند.
تاريخ خبر: 00/08/12
منبع: خبرگزاري ايانا
كد خبر: 576
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR