آرشيو اخبار
قيمت قند اعلام شد
 
ساعت24-ستاد تنظيم بازار سقف قيمت مصرف کننده هر کيلوگرم قند شکسته شده در بسته بندي يک کيلوگرمي10 هزار و 500 تومان تعيين کرد.
در مصوبات صد و بيست و پنجمين کارگروه ستاد تنظيم بازار به به تحويل شکر با قيمت هر کيلوگرم 6650 تومان به واحدهاي قندريزي طبق تصميمات جلسه قبلي اشاره شده و بر اساس محاسبات سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان، سقف قيمت مصرف کننده هر کيلوگرم قند شکسته شده در بسته بندي يک کيلوگرمي 10 هزار و 500 تومان تصويب شده است.
همچنين مقرر شده درخواست انجمن هاي صنفي کارخانجات توليدي شکر در خصوص تعيين نرخ کارمزد تصفيه شکر، از طريق سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان بررسي و اعلام شود.
بر اساس آخرين آمار منتشر شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) قيمت هر کيلو قند شکسته در آذر ماه امسال به 10 هزار و 400 تومان رسيده که نسبت به قيمت 6500 تومان در سال گذشته 60.7 درصد افزايش داشته است.
تاريخ خبر: 99/11/28
منبع: ساعت 24
كد خبر: 564
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR