آرشيو اخبار
بهمن دانايي دبير انجمن کارخانه‌هاي قند و شکرنوشت مدرس خياباني؛ يک انتخاب مناسب و کارآمد
 

ساعت 24 -نهاد دولت درايران نسبت به همتاهاي خود درشمار قابل اعتنايي از کشورهاي جهان نهادي بزرگ و داراي اختيارات و وظايف گسترده‌اي درامور اقتصادي است.
دولت براي انجام وظايف قانوني خود مطابق قانون اساسي و قانون‌هاي عادي از چندين زيرمجموعه به اسم وزارتخانه استفاده مي‌کند تا فعاليتهاي گوناگون را به فرجام خوش برساند . فعاليت‌هاي بازرگاني داخلي و بازرگاني خارجي و نيز فعاليتهاي صنعت و معدن از جمله فعاليتهايي است که سياستگذاري انها از سوي دولت ووزارتخانه‌هاي تعريف و تاسيس شده در قانون انجام مي‌شود. در گذشته‌اي نه چندان دور دولت براي انجام وظايف و سياستگذاري در فعاليتهاي يادشده 4 وزارتخانه داشت که در پويش زمان اکنون همه آن وظايف در وزارتخانه صنعت معدن و تجارت تجميع شده است. با توجه به توقعات شهروندان و نهادهاي بالادستي براي تنظيم بازار کالاها ، رشد و قابليت رقابتي کردن توليد صنعتي و نيز ايجاد اشتغال ، اين وزارتخانه در ميان نهادهاي حاکميتي نقش و سهم قابل توجهي دارد. بديهي است که مديريت عالي اداره وزارتخانه‌اي با اين ميزان گستردگي فعاليتها و نيز لزوم سياستگذاري‌ها بايد دراختيار فردي باشد که نخست در هر دو بخش توليد صنعتي و نيز تجارت داراي تجربه باشد و همچنين با زير و بم وپيچ و خم اين وزارتخانه نيز آشنايي کافي داشته باشد. بررسي تاريخ کوتاه فعاليتهاي وزارت صمت از زمان تاسيس تا امروز که دوره بلندي نيست نشان مي‌دهد برخي از وزيران پيشين در بخش توليد صنعتي و معدني سابقه کار و تخصص داشتند اما با فعاليت بازرگاني ناآشنا بودند و برخي برعکس.
اينک و در بدترين روزهاي فعاليتهاي اقتصادي کشور ، به هر دليل رييس جمهور محترم بايد فردي را جانشين وزير سابق مي‌کرد تا بتواند اين وظيفه دشوار را با کارآمدي انجام داده و مانع از رخوت و سستي در مجموعه و اداره‌هاي کل و سازمانها و شرکتهاي بزرگ اين وزارت شود . وقتي رسانه‌ها خبر دادند که سکان اداره کشتي صنعت معدن و تجارت از سوي رييس جمهور محترم به آقاي حسين مدرس خياباني سپرده شده است بسياري از فعالان صنعت و بازرگاني در ايران اين انتخاب را بهترين انتخاب دانسته و آرامش پيدا کردند و خيالشان آسوده شد که در مدت باقي‌مانده از فعاليتهاي دولت دوازدهم اين بخش از فعاليتها با سياستهاي درست و کارآمد روي ريل کارآمدي قرار خواهد گرفت. با توجه به اينکه نگفتن واقعيت‌هاي موجود به صرف اينکه برخي ممکن است تصورات نادرست داشته باشند، در اين روزهاي دشوار قابل قبول نيست و بايد از خوبي‌ها نيز گفت و با توجه به اينکه نگارنده بيش از 20 سال است با فعاليت‌ها و کارنامه کاري سرپرست محترم وزارت صنعت ، معدن، تجارت آشنايي دارم، برخي نکات را يادآوري مي‌کنم. نکته نخست اين است که مقام معرفي شده خوشبختانه سابقه حضور مناسب در بخش بازرگاني و حضور قوي در اداره بنگاههاي بزرگ صنعتي را در کارنامه‌اش دارد. اين ويژگي است که واجد صلاحيت بودن ايشان را براي فعالان هر دو بخش مفيد وقابل قبول مي‌کند. از سوي ديگر به دليل فعاليت در بدنه ومديريت‌هاي مختلف وزارتخانه و نيز وزارتخانه‌هاي پيشين موجب شده است به خوبي با پيچيدگي سياستگذاري در اين نهاد آشنايي پيدا کند که اين نيز يک مزيت بزرگ است. واقعيت اين است که در مدت 35 سال فعاليتم در صنعت راهبردي شکر با وزيران و معاونان و مديران ارشد پرشماري دراين نهاد و نهادهاي پيشين همکاري کرده و آشنا شده‌ام و نيک مي‌دانم داوري کردن نيز کار آساني نيست ، اما با جرات مي‌گويم انتخاب صورت پذيرفته براي اداره صنعت معدن و تجارت کشور يکي از بهترين انتخاب‌هاي ممکن بوده است. فعالان صنعتي و تجاري قابل اعتنايي در ساعتهاي گذشته همين نکات را يادآوري کرده و به من شجاعت دادند تا اين نوشته را تهيه کنم و اميدوارم هرچه زودتر ايشان به مجلس معرفي شود تا با عنوان وزير، توانايي بيشتري براي انجام فعاليت داشته باشند. يکي ديگر از ويژگي‌هاي بارز آقاي مدرس خياباني به گواه شناخت کساني که او را مي‌شناسند، پاک دستي ايشان است که يک مزيت غير قبل انکار به حساب مي‌آيد و موجب اطمينان خاطر خواهد شد. علاوه بر اين وي درهمين مدتي که در منصب قائم مقام وزير در امور بازرگاني فعاليت کرده نشان داده است؛ درک دقيق و عميقي از فايده همکاري واقعي دولت با تشکل‌ها دارشته و نسبت به اين همکاري اعتقاد راسخ دارد. در همين مدت و در جمع‌هاي تشکلي، شمار قابل اعتنايي از تشکل‌هاي صنايع غذايي و نيز بنگاههاي بزرگ از حُسن نيت و باور کارشناسانه اقاي مدرس خياباني به مشارکت دادن بخش خصوصي و تشکل‌ها در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيريها گفته‌اند
از ويژگيهاي ديگر سرپرست وزارت صمت که يک سرمايه اجتماعي با ارزش است اخلاق خوب ومداراجويانه و شرح صدر است که مي‌تواند در پيشبرد امور بسيار چاره‌ساز باشد. با توجه به کارنامه و برنامه و تجربه سرپرست محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت، با جرات مي‌توانم بگويم يکي از ورزيده‌ترين افراد براي اداره اين نهاد انتخاب شده است. با توجه به اينکه اين نهاد درسياستهاي اقتصادي و نيز رشد و توسعه توليد ناخالص داخلي و نيز صادرات به مثابه نيازهاي امروز و فرداي ايران يک سازمان بسيار با اهميت است، حضور سرپرست تازه منصوب‌شده براي شکل دادن به اين نهاد و پي‌ريزي يک وزارتخانه کارآمد بسيار موثر خواهد بود.
تاريخ خبر: 99/02/25
منبع: ساعت 24
كد خبر: 555
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR