آرشيو اخبار
قيمت پيشنهادي خريد تضميني چغندر قند براي سال زراعي 98-97
 
کشاورزي> اقتصاد غذا – وزارت جهاد کشاورزي قيمت پيشنهادي خريد تضميني چغندر قند براي سال زراعي 98-97 را براي تصويب در هيات دولت اعلام کرد.

به گزارش پايگاه خبري اقتصاد غذا «فود پرس»، وزارت جهاد کشاورزي قيمت پيشنهادي چغندر قند بهاره براي سال زراعي 98-97 را با 9درصد افزايش نسبت به قيمت سال قبل، 3403 ريال، قيمت خريد تضميني چغندر قند پاييزه را با10 درصد افزايش نسبت به سال گذشته 3338 ريال اعلام کرد.
تاريخ خبر: 97/08/13
منبع: فود پرس
كد خبر: 536
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR