آرشيو اخبار
نفس نفس زدن کشت و صنعت نيشکر
 
رييس سازمان جهاد کشاورزي خوزستان با بيان اينکه اگر کشت و صنعت‌هاي نيشکري در خوزستان وجود نداشت، مزارع آن ها اکنون کانون ريزگرد بود، گفت: چيزي که در کشت و صنعت نيشکر در رابطه با بحران آب و نابودي مزارع مشاهده مي‌شود از حالت رياضتي خارج شده و به مرگ تدريجي رسيده است که بايد جلوي آن گرفته شود.
کيخسرو چنگلوايي در حاشيه بازديد از مزارع کشت و صنعت نيشکر دهخدا در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: صنعت نيشکر در استان خوزستان، به ويژه کشت و صنعت‌هاي هفتگانه نيشکري نقش انکارناپذيري در اشتغال و اقتصاد اين استان دارند و به هيچ وجه نمي‌توان اين نقش آنها را ناديده گرفت.

وي افزود: با يک حساب سرانگشتي مشخص مي‌شود که ارزش شکر توليد شده توسط کشت و صنعت‌ها سالانه حدود 2 هزار و 200 ميليارد تومان در استان است. در اين زمينه يک هزار و 800 ميليارد تومان نيز درآمدزايي در استان از طريق صنايع جانبي و پايين دستي توسعه نيشکر صورت مي‌گيرد.

رييس سازمان جهاد کشاورزي خوزستان با اشاره به نقش توسعه نيشکر در ايجاد اشتغال پايدار در استان، تصريح کرد: اشتغال 25 هزار نفري در مجموعه توسعه نيشکر و کشت و صنعت‌هاي نيشکري را نيز بايد به امتيازات اين صنعت براي خوزستان اضافه کرد.

وي عنوان کرد: امسال توسعه نيشکر موفق شد با توليد 800 هزار تن شکر، بيش از يک سوم از شکر مورد نياز کشور را توليد کند و اگر اين توليد انجام نمي‌گرفت، بايد براي واردات اين ميزان شکر، مقدار زيادي ارز از کشور خارج مي‌شد.

چنگلوايي با بيان اينکه اگر کشت و صنعت‌هاي نيشکري در خوزستان وجود نداشت، مزارع آن‌ها اکنون کانون ريزگرد بود، گفت: فقدان اين کشت و صنعت‌ها سبب افزايش کانون‌هاي ريزگرد در استان مي‌شود و کشت و صنعت‌هاي نيشکري از منظر تغيير در اکوسيستم منطقه براي ما بسيار حائز اهميت است و نقش بسيار موثري در بحث ريزگردها در استان دارند.

رييس سازمان جهاد کشاورزي خوزستان با اشاره به حمايت از صنعت نيشکر در استان خوزستان، اظهار کرد: کمک به اقتصاد ملي و استاني، ايجاد اشتغال و توليد، فراهم آوردن زمينه رشد صنايع وابسته به نيشکر در خوزستان از فاکتورهاي مهمي هستند که نشان مي دهد بايد همه کمک کنيم تا مشکلات اين صنعت در خوزستان مرتفع شود.


چنگلوايي ادامه داد: متاسفانه به دليل خشکسالي، وضعيت مزارع نيشکر مطلوب نيست و اين صنعت فشار زيادي را تحمل مي‌کند و اگر اين روند ادامه پيدا کند با کاهش 45 درصدي توليد شکر مواجه مي‌شويم که اين کاهش توليد زمينه افزايش بيکاري را فراهم مي‌کند.

وي با بيان اينکه کاهش توليد شکر در سال‌هاي آينده نيز بر کشور تاثيرگذار خواهد بود، اظهار کرد: با کم شدن توليد شکر، نياز کشور به واردات شکر افزايش پيدا مي کند و اين مسئله آثار نامناسبي بر اقتصاد کشور بر جاي مي‌گذارد.

رييس سازمان جهاد کشاورزي خوزستان گفت: از مجموعه 16 ميليون تن توليدات کشاورزي خوزستان، حدود 8 ميليون تن به توليد ني نيشکر اختصاص دارد و ارزش ريالي شکر توليدي و صنايع وابسته به آن نيز سالانه حدود 4000 ميليارد تومان است.


چنگلوايي ادامه داد: ما هيچ جايگزيني در استان براي صنعت نيشکر نداريم و بايد به سمتي پيش برويم که ضمن اصلاح روش‌هاي آبياري، آيش‌هاي کارشناسي و فني و حداکثر بهره‌وري از آب، چالش‌هاي پيش روي اين صنعت را در خوزستان از بين ببريم.

وي همچنين با اشاره به کاهش شديد منابع آبي در استان، عنوان کرد: به دليل بحران خشکسالي، کشت تابستانه به صورت کامل در حوضه مارون و زهره و خيرآباد ممنوع شده است. همچنين در حوضه دز نيز کشت به حداقل ممکن رسيده است و در حوضه کارون نيز که قرار بود چيزي معادل 170 هزار هکتار کشت‌هايي مثل ذرت، ماش و علوفه داشته باشيم، عملياتي نشد.

رييس سازمان جهاد کشاورزي خوزستان گفت: البته مشکل فقط مربوط به کميت آب نيست بلکه کيفيت آب و ميزان شوري نيز از اهميت بالايي برخوردار است و در حال حاضر شوري آب در اين منطقه به 3700ميکروموس رسيده است و اين براي گياه نيشکر که آستانه تحملش 1700ميکروموس است، سم محسوب مي‌شود و اين کاهش کيفيت نيز دليل مضاعفي براي کم شدن توليد است.
تاريخ خبر: 97/05/13
منبع: ايسنا
كد خبر: 532
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR