آرشيو اخبار
دبير و عضو هيئت مديره انجمن صنفي کارخانجات قند و شکر ايران به ايانا خبر داد:يک ميليون و 750 هزارتن شکر در کشور توليد مي شود
 
يک ميليون و 750 هزارتن شکر در کشور توليد مي شود/ افزايش 400 هزار تني ظرفيت توليد شکر با راه‌اندازي مجدد کارخانه تعطيل شده در خوزستان/ آغاز به کار کارخانه هاي قند و شکر از هفته نخست شهريور ماه کل نياز سالانه شکرکشور حدود 2 ميليون و 100 هزارتن است که با ادامه روند توليد نيشکر و چغندرقند درکشور، توليد اين محصول در سال جاري يک ميليون و 750 هزارتن برآورد مي شود و خودکفائي در توليد اين محصول تا سال 1400 محقق خواهد شد.


به گزارش ايانا، بهمن دانائي دبير و عضو هيئت مديره انجمن صنفي کارخانجات قند و شکر ايران امروز در گفتگو با خبرنگار ايانا با بيان اين خبر افزود: ميزان توليد شکر در سال جاري به يک ميليون و 643 هزارتن رسيد، از اين ميزان 860 هزارتن شکر از چغندرقند و 783 هزارتن شکر ازنيشکر استحصال شده که رکورد جديدي در تاريخ 120 ساله کشت و صنعت چغندرقند محسوب مي شود.

وي گفت: کل نياز سالانه شکرکشور حدود 2 ميليون و 100 هزارتن است که با ادامه روند توليد نيشکر وچغندرقند درکشور، خودکفائي در توليد شکر تا سال 1400 محقق مي شود.

دانائي با اشاره به اينکه سطح زيرکشت چغندر حدود 117 هزارهکتار و نيشکر 90 هزارهکتاراست، تصريح کرد: متوسط عملکرد نيشکر 84 تن درهکتار با راندمان 10 درصدي استحصال شکر وچغندرقند 53 تن درهکتار با راندمان 17 درصدي استحصال شکراست که به ترتيب در هرهکتار 8.5 و 9 تن شکر از اين دو محصول توليد مي شود.

دبيرانجمن صنفي کارخانجات قند وشکرايران با بيان اينکه ميزان برداشت چغندرقند در سال 85 با سطح زيرکشت 179 هزارهکتار 6 ميليون و 600 هزارتن بود، گفت: در سال 95 با وجود کاهش 67 هزارهکتاري سطح زيرکشت اين محصول 6 ميليون تن چغندرقند توليد شد که نشان دهنده افزايش عملکرد چغندرقند درهکتار است، همچنين 7.5 ميليون تن نيشکراز سطح زيرکشت 90 هزارهکتاري توليد شد.

فاصله 17 تني عملکرد چغندرقند ايران با اروپا

وي عنوان کرد: متوسط عملکرد چغندرقند در اروپا 70 تن درهکتار است و با عملکرد اين محصول در ايران 17 تن فاصله دارد، همچنين برزيل با 41 ميليون تن توليد چغندرقند بيشترين ميزان توليد اين محصول دردنيا را به خود اختصاص داده است.

عضو هيئت مديره انجمن صنفي کارخانجات قند وشکرايران با بيان اينکه توليد شکر در اواخر دولت هشتم به يک ميليون و 275 هزارتن رسيده بود، گفت: دولت نهم تعرفه 150 درصدي واردات شکر را به صفر رساند و 2 ميليون و 527هزار تن شکر در سال 1385 وارد کشور شد درحالي که نياز وارداتي سالانه کشور 600 هزارتن بود، شکر توليد داخل روي دست کارخانجات باقي ماند و به دليل نبود نقدينگي اين واحدها، تصفيه حساب کشاورزان به تاخير افتاد، در نتيجه زارعين چعندرقند نسبت به کشت اين محصول عقب نشيني کردند.


وي درادامه اضافه کرد: تغيير کشت ناگهاني و هجوم کشاورزان از کشت چغندرقند به سيب زميني، باعث توليد بيش از حد اين محصول در کشور و رسوايي توزيع سيب زميني بين مردم قبل از انتخابات 88 شد و توليد شکر ازيک ميليون و 275 هزار تن به 550 هزارتن در سال هاي 87 و 88 رسيد.

برآورد توليد يک ميليون و 750 هزارتن شکر در کشور

دبيرانجمن صنفي کارخانجات قند و شکرايران با بيان اينکه با رشد قيمت جهاني شکر، قيمت اين محصول در ايران افزايش يافت، افزود: واحدهاي توليدي تا حدودي از حالت شوک خارج شدند و در پايان دولت دهم توليد شکردر کشور به يک ميليون و 100 هزارتن رسيد، اما با استقرار وزير جهاد کشاورزي دولت يازدهم، توليد شکر در سال 93 به يک ميليون و 335 هزارتن و ثبت اولين رکورد 120 ساله صنعت قندو شکر ايران، درسال 94 به يک ميليون و527 هزارتن و در سال 95 به يک ميليون و 643 هزارتن رسيد و پيش بيني مي شود در سال جاري به ثبت چهارمين رکورد متوالي صنعت قند و شکر با توليد يک ميليون و 750 هزارتن دست يابيم.

کارخانجات شکر در انتظار اعلام قيمت تضميني جديد

دانائي با اشاره به اينکه، قيمت هرکيلو شکر درسال گذشته 2 هزارو520 تومان (جلوي درب کارخانه) بود، اضافه کرد: قيمت تضميني شکر را سازمان حمايت از توليدکننده و مصرف کننده محاسبه مي کند و اين قيمت درکارگروه تنظيم بازار معاونت اجرائي رياست جمهوري تصويب و اعلام مي شود، با توجه به اينکه کارخانه هاي قند و شکر از هفته اول شهريورماه آماده انجام فعاليت و منتظر اعلام نرخ تضميني جديد شکر هستند، تاکنون اين قيمت براي سال جاري اعلام نشده است.

راه اندازي مجدد کارخانه تعطيل شده چغندرقند

عضو هيئت مديره انجمن صنفي کارخانجات قند و شکر ايران با بيان اينکه 45 کارخانه عضو اين انجمن هستند، تصريح کرد: اين واحدها متشکل از 36 کارخانه چغندرقند و 9 کارخانه نيشکر است و در 16 استان کشور مستقر شده اند، چغندرقند در 18 استان و نيشکر در استان خوزستان کشت مي شود.

به گفته وي تمام کارخانه هاي فرآوري نيشکر و 26 کارخانه فرآوري چغندرقند به صورت 100 درصد فعال و 9 واحد به دليل واردات بي رويه شکر در دولت نهم تعطيل شدند، اقداماتي براي راه اندازي مجدد يکي از اين واحدها در استان خوزستان در حال انجام است که اعتباري حدود 40 ميليارد تومان نياز دارد و با نوسازي اين واحد 300 تا 400 هزارتن به ظرفيت توليد شکر کشور اضافه مي شود.

دانائي با بيان اينکه کشت پائيزه چغندرقند 12 نوبت نياز آبياري اين محصول را تا 50 درصد کاهش مي دهد، افزود: تا 4 سال آينده برنامه اي براي صادرات شکر نداريم و هدف اصلي تامين نياز داخل است، کمبود اين محصول به صورت کنترل شده و براساس نياز کشور وارد مي شود.
تاريخ خبر: 96/05/28
منبع: ايانا
كد خبر: 517
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR