آرشيو اخبار
بهمن دانايي پيامد حضور شريعتمداري در وزارت صمت در صنعت قند را تحليل کرد اميدواري مديران صنعت قندو شکر به ادامه سياستهاي خودکفايي
 
ساعت 24- بهمن دانايي در تحليلي که براي شرايط کاردولت دوازدهم و انتخاب وزير جديد براي وزارتخانه مهم صنعت،معدن و تجارت نوشت بر اميدواري فعالان صنعت قند وشکر در مسير رسيدن به خودکفايي تاکيد کرد.
متن تحليل دبير انجمن کارخانه هاي قندايران را در اين باره مي خوانيد:

يادها و خاطره هاي نيک وخوب کساني که در برهه هاي خاص در مناصب مهم تصميم هاي کارساز گرفته اند در ذهن و دل علاقه مندان مي ماند وپاک نمي شود . در تاريخ صنعت قند و شکر کساني هستند که در بالاترين مقام اجرايي مرتبط با بازرگاني وصنعت شکر حاضرشده ودر مقاطعي حساس توانسته اند اين صنعت قديمي را به سوي پيشرفت هدايت کنند. در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به ويژه در سالهاي پس از جنگ تحميلي عراق عليه ايران ، نام محمد شريعتمداري وزير بازرگاني سالهاي 1376 تا 1384 و در دو دوره فعاليت دولتهاي اصلاحات درصدر مسولاني است که با ديد باز و آينده نگري به اين صنعت ، راه رشد توليد داخلي را هموار کرد.
در شرايط سخت سالهايي که وارد کنندگان انگشت شمار شکر به دولتهاي وقت فشارمي آوردند تا تعرفه واردات اين کالا کاهش يابد اما وزارت بازرگاني وقت در برابر اين اراده گروه خاص ايستاد و با مساعد و مناسب کردن تعرفه واردات راه را براي رونق توليد داخل هموار کرد و روزگار توليد به سمت بهبود پيش رفت . اين گام مهم بود که محمد شريعتمداري وزير وقت بازرگاني برداشت وتوليد رکورد شکنانه درسال زراعي 1384-85محصول همين سياست بود.
وزير وقت بازرگاني با شکستن انحصار دولت بر بازرگاني داخلي قند وشکر وحذف نهادي که دهه هاي طولاني در اين صنعت فعاليت مي کرد بخش خصوصي وغير دولتي را در صف اول توجه قرار داد.انحلال سازمان قندوشکر گام مهم در جهت آزاد سازي صنعت مرتبط با اين سازمان بود. در حالي که 8 سال فعاليت دولتهاي نهم ودهم با محاصره توليد داخلي شکرهمراه بود والبته نگاه خاص وزير صنعت ، معدن و تجارت دولت يازدهم نيز مسير حمايت از توليد داخلي شکر را نشان نمي داد ، آمدن محمد شريعتمداري موجي از خرسندي ايجاد کرده است .
وزير با سابقه بازرگاني دولت هاي اصلاحات اکنون از سوي رييس جمهور براي تصدي وزارت مهم واثر گذار صنعت ، معدن وتجارت معرفي شده است واميدي تازه در دل خانواده بزرگ صنعت قند ايجاد کرده است . حضور اين تکنوکرات ورزيده معتقد به صيانت از توليد داخل وهمراهي وهمدلي او با وزير جهاد کشاورزي مي تواند آخرين گامهاي رسيدن به قطع وابستگي ايران به شکر خارجي را تکميل کند . ناهماهنگي هاي پديدارشده ميان دو وزير اصلي مرتبط با صنعت قندو شکر درهمه دهه هاي سپري شده موجب نوسان شديد در توليد و تجارت مي شد و اکنون اين احتمال که راه همکاري وهمسازي بيشتر باز مي شود واميد زيادي ايجاد مي کند که ايران پس از دهها سال وابستگي آسيب ساز به واردات شکر در اين بخش خود کفا شود. صنعت قند و شکر علاوه بر اينکه توليد يکي از حساس ترين کالاهاي مورد نياز همه اقشار ايراني را فراهم مي کند نمادي از وابستگي واستقلال نيز شده است که رسيدن به مرز خود اتکايي در آن اهميت سياسي نيز دارد .
ترديدي نيست که تجربه مناسب و کارآمدي امتحان پس داده آقاي شريعتمداري در حمايت موکد از صنعت قند و شکر وهمراهي او با وزير جهاد کشاورزي که برنامه خود اتکايي را تدوين کرده است ؛ يک نقطه درخشان در تاريخ صنعت قند وشکر خواهد بود
تاريخ خبر: 96/05/22
منبع: ساعت 24
كد خبر: 516
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR