آرشيو اخبار
دبير انجمن صنايع قندوشکر اعلام کرد افزايش عرضه شکر/ قيمت در سراشيبي
 
طي ماه گذشته قيمت شکر در بازار افزايش يافت که به گفته صنايع تاخير در واردات محموله‌هاي شکر عامل گراني اين محصول است، اما دبير انجمن صنفي صنايع قند و شکر اعلام کرد که قيمت شکر طي هفته‌ گذشته کاهش يافته و در هفته آينده نيز به قيمت منطقي نزديک مي‌شود.

به گزارش ايسنا، طي ماه اخير قيمت شکر در بازار افزايش يافت و به بيش از کيلويي4000 تومان براي مصرف‌کننده رسيد که بهمن دانايي - دبير انجمن صنفي صنايع قند و شکر - احتکار برخي سودجويان و تاخير در واردات محموله‌هاي شکر از برزيل را عامل گراني اين محصول دانست، اما در اين باره علي‌اکبر مهرفرد – قائم مقام بازرگاني وزير جهاد کشاورزي – اعلام کرد که بخشي از اين تاخير در واردات از سوي تعدادي کارخانه‌هاي واردکننده شکر صورت گرفته است.

حالا پس از گذشت يک ماه از افزايش قيمت شکر، دبير انجمن صنفي صنايع قند و شکر مي‌گويد طي هفته‌ گذشته قيمت شکر از کيلويي بيش از 3500 تومان به حدود 2800 تومان کاهش يافته و در ادامه با توجه به ورود شکر توليدي حاصل از واردات و آغاز توليد يک ميليون و 600 هزار تني شکر داخلي قيمت اين محصول به قيمت منطقي نزديک‌تر مي‌شود.

مطالبات 500 ميليارد توماني صنايع و انتقاد از وزارت کشاورزي

وي اظهار کرد: طي سال 1393 و 1394 دولت تصميم گرفت تا بخشي از قيمت شکر را از خريد مابه‌التفاوت واردات که به ترتيب 200 و 215 تومان مصوب کرده بود، به صنايع قند و شکر پرداخت کند، اما طي دو سال اخير هنوز ريالي از اين مابه‌التفاوت را پرداخت نکرده‌اند و هم‌اکنون مطالبات به بيش از 530 ميليارد تومان رسيده است. در حالي که قانون به صراحت تاکيد کرده اگر دولت به هر دليلي قيمت يک محصول را دو تکه کرد بايد مابه‌التفاوت آن را از بودجه همان سال پرداخت کند و صنايع از اين دولت انتظار بي‌قانوني ندارد.

دبير انجمن صنفي صنايع قند و شکر با بيان اين‌که طي دو سال اخير بدترين ايام از نظر اقتصادي براي صنايع و توليدکنندگان بود، گفت: اگر مطالبات به زودي پرداخت نشود صنايع نمي‌تواند از پس هزينه‌هاي توليد که از مساعده دادن به کشاورزان براي برداشت تا ديگر هزينه‌ها مي‌شود، برآيند و مطمئنا توليدي که طي سه سال اخير رو به افزايش بوده و هر ساله رکورد جديدي ثبت کرده است، زمين مي‌خورد.

دانايي در پاسخ به اظهارات علي‌اکبر مهرفرد – قائم مقام بازرگاني وزير جهاد کشاورزي – مبني بر اين‌که برخي کارخانه‌هاي صنايع قند و شکر در واردات اين محصول از برزيل تاخير کرده‌اند، ادامه داد: فعلا در اين زمينه صحبتي ندارم و شايد بعدا به اين مساله پاسخ دهم.
تاريخ خبر: 95/06/01
منبع: ايسنا
كد خبر: 502
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR