آرشيو اخبار
دبير انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند و شکر در گفت‌وگو با فارس عنوان کرد طلب 320 ميليارد توماني چغندرکاران از صنايع قند/ مابه‌التفاوت 500 ميليارد توماني قيمت شکر پرداخت نشده است
 
دبير انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند و شکر با بيان اينکه کارخانه‌ها 500 ميليارد تومان بابت مابه‌التفاوت قيمت شکر از دولت طلب دارند، گفت: هنوز نتوانسته‌ايم 320 ميليارد تومان مطالبات چغندرکاران را پرداخت کنيم.
بهمن دانايي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به اينکه توليد شکر همچنان خوب پيش مي‌رود، گفت: توليد شکر امسال قطعا از يک ميليون و 400 هزار تن بيشتر مي‌شود و اين ميزان توليد از زمان شکل‌گيري صنعت قند و شکر تاکنون بي‌سابقه بوده است.

دبير انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند و شکر با بيان تا دو سه سال پيش سالانه حدود 2 ميليون و 200 هزار تن شکر براي مصرف سالانه مورد نياز بود، اظهار داشت: سرانه مصرف شکر کاهش يافته و صنايع پايين‌دستي با افت مشکل توليد مواجه شده‌اند.

دانايي با اشاره به اينکه در حال حاضر به کمتر از 2 ميليون تن شکر در سال نياز داريم، گفت: نياز وارداتي شکر هم کم شده و اين مقدار به 300 تا 400 هزار تن در سال کاهش يافته که اگر مسئولان در زمينه توليد کمک کنند، قطعا همين مقدار را هم مي‌توان در داخل توليد کرد.

دبير انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند و شکر گفت: براساس برآوردهاي انجام شده تا پايان سال 94 مبلغ 320 ميليارد تومان از مطالبات چغندرکاران هنوز پرداخت نشده است.

وي بيان داشت: در مجموع سال 94 مبلغ 1500 ميليارد تومان چغندر قند با قيمت هر کيلو 270 تومان از کشاورزان خريداري شد.

دبير انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند ‌و شکر گفت: براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار قيمت خريد دولتي شکر از کارخانه‌ها براي سال 93 مبلغ 2300 تومان و براي سال 94 هم 2515 تومان تعيين شد که در سال 93 قرار شد، کارخانجات شکر را به قيمت 2100 و در سال 94 به قيمت 2300 تومان عرضه کنند و ما‌به‌التفاوت 200 و 215 توماني هر کيلو عرضه شکر را از دولت دريافت کنند.

وي افزود: تاکنون حتي يک ريال بابت مابه‌التفاوت قيمت شکر در سال‌هاي 93 و 94 به کارخانجات پرداخت نشده و در مجموع مبلغ 500 ميليارد تومان صنعت قند کشور در بخش نيشکر و چغندر از دولت طلب دارد.

دانايي با اشاره به اينکه کارخانجات با توجه به شرايط و کشش بازار شکر توليدي را زير قيمت مصوب عرضه مي‌کنند، بيان داشت: سال 93 که قيمت مصوب براي عرضه شکر کارخانه‌ها 2100 تومان تعيين شده بود، شکر با 200 تومان ضرر يعني به قيمت 1900 تومان و در سال 94 هم اين محصول باز هم با حدود 200 تومان زير قيمت به قيمت 2100 تومان عرضه شد.

دبير انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند و شکر تصريح کرد: در حالي که در دو سال گذشته بهترين شرايط توليد براي کارخانه‌ها رقم خورد، اما از لحاظ شرايط اقتصاد بازرگاني در بدترين شرايط قرار داشتند.

وي با اشاره به ضرر و زيان کارخانجات قند و شکر ناشي از ارزان‌فروش شکر به دليل عدم کشش بازار افزود: در حال حاضر برخي کارخانه‌ها شکر توليدي خود را فروخته‌اند، اما هنوز موفق به پرداخت مطالبات کشاورزان نشده‌اند.

دانايي با بيان اينکه قيمتها نبايد طبق ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه دستوري تعيين شود، گفت: حال که سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در شوراي اقتصادي قيمت شکر را دستوري تعيين کرده، بنابراين طبق قانون مکلف به تأمين اعتبار مابه‌التفاوت آن است در حالي که در دو سال گذشته براي مابه‌التفاوت قيمت شکر هيچ پولي به کارخانجات قند و شکر پرداخت نشده است.

وي ظرفيت کارخانجات قند و شکر در کشور را 2 ميليون و 200 هزار تن عنوان کرد و گفت: در حال حاضر اين کارخانه‌ها با 70 درصد ظرفيت کار مي‌کنند.
تاريخ خبر: 95/01/21
منبع: فارس نيوز
كد خبر: 491
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR