آرشيو اخبار
امسال يک ميليون و 400 هزار تن شکر در کشور توليد مي شود
 
تهران- ايرنا- مديرعامل شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبي کشور، بازار داخلي شکر را متعادل دانست و گفت: پيش بيني مي شود امسال يک ميليون و 400 هزارتن شکر در کشور توليد شود.

نسيم صادقي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: براي حمايت از توليدکنندگان داخلي و جلوگيري از واردات بي رويه، تنظيم بازار شکر حدود يکسال است که به انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر واگذار شده است اما با ستاد تنظيم بازار و وزارت جهاد کشاورزي همکاري خوبي داريم.
وي اظهار کرد: تنظيم بازار شکر توسط انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر در بحث قيمت گذاري توليد داخل و ميزان واردات و همچنين درنظر گرفتن حقوق مصرف کنندگان است تا هيچ يک متضرر نشوند.
وي تصريح کرد: همچنين تاکنون قيمت شکر از قيمت گذاري که با کمک ستاد تنظيم بازار انجام شده فراتر نرفته است و مشکلي در بازار نداريم.
صادقي، نياز سالانه کشور به شکر را 2ميليون و 200 هزار تن بيان کرد و گفت: يک ميليون و 400 هزار تن ان از توليدات داخلي و حدود 800 هزارتن از محل واردات تامين مي شود؛ همچنين طبق برنامه ريزي، واردات به گونه اي انجام مي شود که با کمبودي مواجه نشويم و در فصول مختلف شکر مورد نياز عرضه شود.
مديرعامل شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبي کشور افزود: همچنين سالانه حدود 300 هزار تن شکر توسط دولت براي حفظ ذخاير استراتژيک وارد مي شود تا هر زمان که قيمت تغييري کرد، دولت به موقع وارد عمل شود.
وي، قيمت کنوني هرکيلوگرم شکر براي مصرف کنندگان را 2300 تومان بيان کرد و افزود: حتي بازار نيز از اين قيمت استقبال نکرده و هرکيلوگرم شکر با قيمت 2250 تا 2260 تومان به فروش مي رسد.
وي با يادآوري اينکه شرکت توسعه نيشکر سال گذشته 506 هزار تن شکر توليد کرد، ادامه داد: اکنون فصل برداشت شرکت هاي چغندري و نيشکري شروع شده و پيش بيني مي شود توليد شرکت توسعه نيشکر امسال به حدود 560 تا 580 هزار تن برسد.
تاريخ خبر: 94/8/26
منبع: ايرنا
كد خبر: 484
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR