آرشيو اخبار
نعمت زاده در گفت و گو با خانه ملت: موجودي شکر به حداقل رسيده است
 
وزير صنعت،معدن و تجارت با بيان اينکه از ابتداي سال گذشته ثبت سفارش جديد شکر نداشته ايم، گفت:برداشت چغندر به تازگي شروع شده و در مناطق سردسير هنوز برداشت نشده است.
________________________________________
محمدرضا نعمت زاده درگفت و گو با خبرنگارخبرگزاري خانه ملت با بيان اينکه برداشت چغندر به تازگي شروع شده و در مناطق سردسير هنوز برداشت نشده است،گفت: از ابتداي سال گذشته ثبت سفارش جديد شکر نداشته ايم و موجودي شکر نيز به حداقل رسيده است.
عضو کابينه دولت يازدهم با اشاره به اينکه با شروع کار کارخانه هاي شکر عرضه بيشتر مي شود، افزود:در حال حاضر کمبود استراتژيک شکر نه کمبود بازار وجود دارد و بازار از شکر اشباع است.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه تجار سفارشاتي از قبل داشته اند که به تدريج وارد کشور شده است، تصريح کرد: آمار گمرک نشان مي دهد که نه تنها بر ميزان واردات افزوده نشده، بلکه به تدريج به حداقل ممکن رسيده است./
تاريخ خبر: 94/7/15
منبع: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي
كد خبر: 476
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR