آرشيو اخبار
رييس گروه چغندرقند معاونت زراعي وزارت جهادکشاورزي اعلام کرد: رکورد 20 ساله توليد شکر در کشور شکسته شد/تحقق 90 درصدي توليد شکر داخلي تا افق 1404
 
ايلنا: رييس گروه چغندرقند معاونت زراعي وزارت جهاد کشاورزي، نياز سالانه کشور به شکر را 2 ميليون و 200 هزارتن دانست و پيش بيني کرد؛ در افق 1404 با ارتقاي عملکرد و افزايش سطح زيرکشت چغندر پاييزه، 90 درصد شکر مورد نياز کشور از طريق توليد چغندر قند و نيشکر در داخل تامين شود.

به گزارش ايلنا از وزارت جهادکشاورزي، پيمان حصادي افزود: در راستاي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي توسط وزارت جهادکشاورزي، سطح زيرکشت چغندر بهاره ثابت در نظر گرفته شده، اما سطح زير کشت چغندر پاييزه تا 60 هزار هکتار در افق 1404 افزايش خواهد يافت.
رييس گروه چغندر قند معاونت زراعي با بيان آنکه تاکنون کارخانجات قند در سطح 90 هزار هکتار براي توليد چغندرقند با کشاورزان قرارداد بسته اند، اظهار داشت: به نظر مي رسد در سال زراعي 95 - 94 از اين ميزان سطح زيرکشت 5 ميليون تن چغندر توليد شود.
وي از رکورد بي سابقه توليد شکر در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر توليد اين محصول به يک ميليون و 325 هزار تن رسيده که طي 20 سال گذشته بي سابقه بوده است.
وي با بيان آنکه اين ميزان شکر از سطح 97 هزار هکتار مزارع چغندر قند و 82 هزار هکتار اراضي نيشکر به دست آمده، افزود: شکر حاصل از چغندر قند را 645 هزار تن و شکر حاصل از نيشکر را 680 هزار تن است.
وي تصريح کرد: توليد يک ميليون و 325 هزار تن شکر در سال زراعي جاري نسبت به سال زراعي 93 - 92 نزديک به 16 درصد رشد را نشان مي دهد.
وي ميزان توليد شکر در سال زراعي گذشته را يک ميليون و 123 هزار تن عنوان کرد و گفت: بيشترين ميزان توليد چغندرقند با 39 درصد از کل توليد مربوط به آذربايجان غربي است.
وي درباره عملکرد توليد چغندر قند، افزود: عملکرد توليد چغندر قند در سال زراعي جاري 48.6 تن در هکتار گزارش شده که نسبت به سال قبل از آن 15.7 درصد افزايش نشان مي دهد.
رييس گروه چغندر قند وزارت جهادکشاورزي، علت افزايش عملکرد چغندر قند در سال زراعي جاري را استفاده از بذرهاي مقاوم، ورود تکنولوژي هاي نوين در مزارع، کشت و برداشت مکانيزه چغندر قند توسط کشاورزان، آبياري مناسب و کافي، استفاده از کودهاي شيميايي و مبارزه به موقع با بيماري ها، آفات و علف هاي هرز برشمرد.
حصادي درباره کشت چغندر پاييزه، گفت: در سال زراعي گذشته، کشت چغندر پاييزه در سطح 2750 هکتار و در استان هاي خوزستان، گلستان و خراسان شمالي انجام شد که از اين سطح 134 هزار تن چغندر قند به دست آمد.
** صرفه جويي 50 درصدي کشت پاييزه
وي، سطح زير کشت چغندر قند پاييزه در سال زراعي 94 - 93 را 4800 هکتار عنوان کرد و گفت: اين اراضي در استان هاي کرمانشاه، گلستان، خوزستان، ايلام و خراسان شمالي به زير کشت رفته است.
وي ادامه داد: با کشت پاييزه چغندرقند نسبت به کشت بهاره حداقل 50 درصد در آبياري صرفه جويي شده است.
وي تصريح کرد: در کشت بهاره اين محصول، براي هر هکتار 13 هزار مترمکعب آب نياز است، در حالي که در کشت پاييزه در هر هکتار 6 هزار متر مکعب آب مصرف مي شود.
تاريخ خبر: 94/5/13
منبع: ايلنا
كد خبر: 472
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR