آرشيو اخبار
وزير جهاد کشاورزي:/ مهلت ثبت سفارش محصولات کشاورزي 3 ماه مي شود
 
مواد غذايي> وزير جهاد کشاورزي گفت: در زمينه ثبت سفارش براي واردات محصولات کشاورزي مشکلاتي وجود
دارد که در اين زمينه اصلاحيه اي به هيات دولت ارسال کرده ايم چرا که زمان و ميزان نياز به واردات محصول بايد
براساس نظر وزارت جهاد کشاورزي باشد.
محمود حجتي وزير جهاد کشاورزي در حاشيه ديدار وزير کشاورزي عراق و رييس کميسيون کشاورزي چين در مورد
مصوبه افزايش قيمت کالاهاي اساسي ? گفت: برنامه اي براي افزايش قيمت محصولات کشاورزي نداريم و اگر در
صورت نياز لازم باشد قيمت محصولي افزايش يابد اين تقاضا بايد به ستاد تنظيم بازار اعلام و با نظر دولت در مورد آن
تصميم گيري و تعيين تکليف شود.
وي در مورد افزايش قيمت محصولات کشاورزي افزود: در صورتي که نياز باشد محصول کشاورزي افزايش قيمت يابد
در سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان قيمت نهايي شان مشخص و به مراجع ذيربط اعلام مي شود.
وزير جهاد کشاورزي در مورد واردات شکر اظهار داشت: با توجه به توليد مناسب و همچنين واردات شکر در سال هاي گذشته ? در سال جاري واردات شکر نداشته ايم.
حجتي با بيان اينکه براي تأمين نياز داخلي و ذخاير استراتژيک به بيش از 600 هزار تن واردات نياز است ? اظهار داشت: نيمي از شکر مورد نياز توسط شرکت بازرگاني دولتي
ايران براي تأمين ذخاير استراتژيک کشور وارد مي شود.
وي با تأکيد بر اينکه واردات شکر مانند سال هاي گذشته آزاد نيست ? تصريح کرد: اين محصول به تناسب نياز کشور وارد مي شود ضمن اينکه واردات محصولات کشاورزي مثل
برنج و شکر با ديگر محصولات متفاوت است.
وزير جهاد کشاورزي بيان داشت: اصلاحيه اي براي ثبت سفارش واردات اين محصولات از لحاظ ميزان و زمان تمديد ثبت سفارش به دولت پيشنهاد شده است چرا که بايد زمان
ثبت سفارش محصولات کشاورزي نهايتا سه ماهه تعيين شود.
حجتي بيان داشت: بنابراين در صورت تمديد زمان ثبت سفارش حداقل بايد اين زمان حداقل يک و حداکثر دو ماه باشد و معتقد هستيم که اين زمانبندي نبايد به 18 ماه و بيش
از آن باشد.
وزير جهاد کشاورزي در مورد آنفلوانزاي پرندگان که چندي پيش شيوع آن در بين جمعيت قليلي از پرندگان بومي استان مازنداران مطرح شد ? گفت: چندي پييش در مرغ هاي
خانگي استان مازندران با مشکلاتي در اين زمينه روبرو شديم که خوشبختانه با همکاري و واکنش به موقع سازمان دامپزشکي ? مسئولان استاني و توليد کنندگان توانستيم
بيماري را کنترل کنيم.
وي با اشاره به اينکه سازمان دامپزشکي کشور براساس وظايف بين المللي و طبق پروتکل هاي بين المللي در صورت مشاهده بيماري آنفلوانزا مکلف به گزارش به جوامع
بين المللي است ? افزود: در همين راستا اين سازمان عکس العمل مناسبي نشان داد و اين موضوع را به سازمان هاي بين المللي اعلام کرد.
حجتي افزود: در حال حاضر نگراني در مورد شيوع و بروز آنفلوانزاي مرغي وجود ندارد و اين مشکل حل شده است.
وزير جهاد کشاورزي در مورد صادرات گوشت مرغ اظهار داشت: هم اکنون شرايط براي صادرات گوشت مرغ به کشورهاي هدف فراهم است.
تاريخ خبر: 94/5/12
منبع: فود پرس
كد خبر: 471
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR