آرشيو اخبار
وزير جهاد کشاورزي:يك ميليون و 400 هزارتن شکر پارسال در کشور توليد شد
 
وزير جهاد کشاورزي گفت: همچنان وارداتي براي شکر نخواهيم داشت.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت جهاد کشاورزي به نقل از خبرگزاري صدا و سيما، محمود حجتي با اشاره به اينکه وضع ذخاير کشور خيلي خوب است افزود: سال گذشته در توليد رکورد تاريخي داشتيم و حدود يک ميليون و 400 هزار تن شکر و 4 ميليون و 700 هزار تن چغندر قند برداشت شد که رقم بسيار خوبي بود.
وي گفت: در توليد نيشکر نيز شرايط بسيار خوبي داشتيم بنابراين با توجه به ميزان چشمگير توليد داخل و انباشت شکر در انبارها از سال هاي گذشته در مذاکرات انجام شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت از ثبت سفارش جديد براي واردات شکر جلوگيري شد.
وزير جهاد کشاورزي افزود: آنچه که در دو ماه نخست پاييز سال گذشته وارد شد مربوط به ثبت سفارش هاي سال 92 بود بنابراين 800 هزار تن شکر وارد شد.
حجتي تأکيد کرد: قيمت شکر در بازارهاي جهاني کاهش يافته است و چون قيمت اين محصول با قيمت نفت ارتباط دارد شاهد کاهش قيمت شکر بوديم.
وي گفت: براي جلوگيري از واردات شکر از روش تعرفه و دريافت تفاوت قيمت وارداتي با قيمت توليد داخل استفاده مي شود.
وزير جهاد کشاورزي افزود: قيمت شکر وارداتي به هيچ وجه نبايد از شکر توليد داخل کمتر باشد تا زنجيره توليد تا کارخانجات فراوري ضرر نکنند.
حجتي گفت: وزارت جهاد کشاورزي به صورت دائمي قيمت شکر وارداتي را پايش مي کند تا قيمت آن از قيمت شکر توليد داخل کمتر نباشد.
وي افزود: هم اکنون وضع بازار شکر خيلي خوب است.
وزير جهاد کشاورزي گفت: سال گذشته 500 تا 600 تن در بخش شکر تراز منفي داشتيم.
تاريخ خبر: 94/2/8
منبع: وزارت جهاد كشاورزي
كد خبر: 462
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR