آرشيو اخبار
وزير جهاد کشاورزي عنوان کرد: درخواست امتناع از ثبت سفارش و اعلام ممنوعيت واردات شکر در فروردين 93
 

وزير جهاد کشاورزي گفت: در نامه اي که دهم فروردين امسال به بخش بازرگاني خارجي وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشتم خواهان امتناع از ثبت سفارش و ممنوعيت واردات شکر شدم.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت جهاد کشاورزي به نقل از واحد مرکزي خبر،محمود حجتي افزود: موضوع ثبت سفارش واردات به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط مي شود.
وي گفت: سال گذشته بيش از دو برابر نياز شکر وارد شد.
حجتي افزود: با بررسي که ما انجام داديم امسال بيش از 600 هزار تن شکر از نيشکر و 700 هزار تن از چغندرقند توليد خواهيم داشت.
وي گفت: امسال کارخانجات 4 ميليون و 400 هزار تن چغندرقند از کشاورزان خريده اند و بيش از 600 هزار تن شکر نيز از سال گذشته وجود دارد که با اين وضع ديديم اگر شکر وارد هم نشود هيچ مشکلي نداريم.
وزير جهادکشاورزي افزود: از طرفي قيمت شکري که هم اکنون وارد شده در مقايسه با قيمت تضميني که دولت مصوب کرده بيشتر مي شود.
حجتي گفت: اين افزايش قيمت با وضع تعرفه اي، قيمت ارز، قيمت جهاني و قيمت هاي تمام شده در داخل کشور قابل بررسي است.
وي در ادامه افزود: در 9 ماهه گذشته حدود 830 هزار تن شکر وارد شده ،اما اين شکرهايي است که براساس ثبت سفارش سال قبل بوده است.
حجتي در پاسخ به سوالي در باره اظهار نظر وزير صنعت ، معدن و تجارت در جلسه دو هفته پيش مجلس در باره ممنوعيت و ثبت سفارش نشدن واردات شکر گفت: وزارت صنعت قطعا در جلوگيري از واردات شکر به تعهدات خود عمل کرده است.
وي افزود: ما موضوع جلوگيري واردات شکر را تا توازن در توليد، عرضه و مصرف پيگيري مي کنيم.
وزير جهاد کشاورزي در پايان گفت: موضوع جلوگيري از واردات شکرهاي ثبت سفارش شده نيز به مقررات تجارت خارجي بر مي گردد و مسئولين ذيربط بايد در اين باره پاسخ دهند.
تاريخ خبر: 93/10/30
منبع: وزارت جهاد كشاورزي
كد خبر: 459
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR