آرشيو اخبار
دبيرانجمن صنفي کارخانجات قندوشکر: هنوزاقدامي براي تعيين قيمت شکرنشده است
 
اهواز - ايرنا - دبير انجمن صنفي کارخانجات قند و شکرايران گفت: با وجود اينکه در ديدار هيات مديره انجمن با وزير صنعت، معدن و تجارت، وي تاکيد کرد که سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان با هماهنگي انجمن قيمت شکر را تعيين کنند، هنوز اقدامي در اين زمينه انجام نشده است.
کد خبر: 81274240 | تاريخ خبر: 25/05/1393 - 14:3
?بهمن دانايي? روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در اهواز اظهار کرد: مجموع توليد صنعت قند و شکر در پايان بهره برداري سال 92افزون بر يک ميليون و 122هزار تن بوده و با توجه به گزارش هايي که از توليد کنندگان چغندري و نيشکري وجود دارد و ميزان استقبال آنان از توليد، پيش بيني مي شود امسال نيز حدود يک ميليون و 200تا يک ميليون و 300هزار تن توليد داشته باشيم.

وي اضافه کرد: وضعيت بازار شکر با توجه به وارداتي که به صورت انبوه و افسار گسيخته بود باعث شد حتي نتوانيم به قيمت تعيين شده دولت که 19هزار ريال بود برسيم و توليدکنندگان از اين جهت متحمل ضرر و زيان و دست نيافتن به منافع قابل پيش بيني شدند.

دانايي افزود: خوشبختانه بهمن پارسال وزراي جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت با نگاه توليد محور بموقع در جهت حمايت از توليد ورود و با توجه به حجم سنگين شکر موجود، از ثبت سفارش جلوگيري کردند که اين امر باعث شد اميدي براي توليد کنندگان ايجاد شود که بتوانند دستکم در سال 93 محصول را با قيمت مناسب تر و در حد قيمتي که دولت تعيين کرده به فروش برسانند.

وي در پاسخ به اين سوال که روند قيمت گذاري شکر در چه مرحله اي است توضيح داد: در ديداري که اعضاي هيات مديره انجمن صنايع قند و شکر با وزير صنعت، معدن و تجارت داشتند وي تاکيد کرد که سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان با هماهنگي انجمن صنايع قند حداکثر تا 20 مرداد امسال نسبت به محاسبه و تعيين نرخ شکر توليدي سال جاري اقدام کند اما متاسفانه تاکنون سازمان هيچ گونه اقدامي در خصوص قيمت گذاري نکرده است.

دانايي اظهار کرد: با وجود مکاتبات مکرري که انجمن با سازمان حمايت و دفتر وزير صنعت و معدن و تجارت و ديگر نهادهاي مرتبط انجام داده هيچ پاسخ مناسبي دريافت نکرده و اين نکته با توجه به تاکيد و دستور وزير صنعت، معدن و تجارت و تعيين زمان مشخص قيمت گذاري و نگاه توليد محور ايشان جاي تعجب دارد.

وي همچنين در پاسخ به اين سوال که تاخير در روند قيمت گذاري چه تاثيري بر توليد کنندگان دارد گفت: به وزير صنعت، معدن و تجارت هم توضيح داده شد که نيمه شهريور امسال کارخانجات چغندري از شمال غرب و غرب شروع به توليد مي کنند و به محض توليد، ضرورت دارد نرخ شکر معلوم باشد تا بلافاصله با فروش محصول بتوانند با کشاورزان تسويه کنند.

دانايي گفت: تاخير در تسويه حساب موجب رو گرداني کشاورزان از کاشت چغندر مي شود، از طرف ديگر چنانچه قيمت وجود نداشته باشد و قادر به برنامه ريزي فروش نباشم مجبوريم شکر را در انبار نگهداري کنيم تا نرخ اعلام شود و اين امر باعث مي شود بازار آرام شکر دچار التهاب و توليد کنندگان با دستگاه هاي نظارتي دچار مشکل شوند چرا که ممکن است دستگاه هاي نظارتي اين کار را اختفا يا نفروختن محصول تلقي کنند.
تاريخ خبر: 93/5/25
منبع: ايرنا
كد خبر: 450
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR