آرشيو اخبار
زنده شدن اميدها به افزايش توليد شکر و نيل به خودکفائي
 
بهمن دانائي -دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر ايران قند و شكر يكي از كالاهاي بسيار با اهميت براي شهروندان ايراني است. خانواده‌هاي پرشماري درايران به استفاده از شكر و كمي لبنيات يك وعده غذاي خود را تامين مي كند و اين مسأله در ميان گروههاي كم درآمد جامعه شيوع فوق العاده‌اي دارد.
علاوه بر اين، برخي محصولات به دست آمده از صنعت قند و شكر در جزء غذاي دامها قابليت استفاده دارد و جايگزين خوبي براي كالاهايي است كه سالانه ميلياردها دلار بابت واردات آن ارز اختصاصي مي يابد. فايده‌هاي ياد شده موجب شده است همه دولتهاي ايران از 115 سال پيش به اين طرف سياستهاي ويژه‌اي براي قند و شكر در دستوركار قرار دهند. بررسي تاريخي سياستهاي اعمال شده بر قند و شكر نشان مي دهد تا اواخر دهه 1370 ، انحصار ، سياست غالب دولتها بوده و تلاش شده است اين صنعت به هر شكل در اختيار دولت باشد و به همين دليل انگيزه سرمايه‌گذاري در اين صنعت از سوي بخش خصوصي چندان قابل توجه نبوده است . در اواخر دهه 1370 و بر اساس ماده 32 قانون برنامه سوم توسعه، انحصار صنعت قند و شكر حذف شد.
پيامد اين حذف انحصار، رشد سرمايه‌گذاري و توليد قند و شكر بود ، به طوري كه توليد اين محصول با رشدي معادل 52 درصد از 830 هزار تن شكر در سال 80 به 1258 هزار تن در سال 85 افزايش يافت و ضريب خودكفايي نيز از 46 درصد درسال 1380 به 68 درصد درسال 1385 رسيد . دولت نهم اما متأسفانه به دلايل گوناگون ناكارآمدي ، لج بازي با توليد داخل به دليل تحليل غلط ، چشم بستن بر منافع ناشي از خودكفايي درتوليد و مصرف شكر ، انجام وعده هاي بدون لحاظ كردن ديدگاه كارشناسي ، صنعت شكر را به دره مرگ سقوط داد. آمارهاي دردسترس نشان مي دهد در حالي كه نياز شكر به واردات در سال 1385حدود 600 هزارتن بود، ميزان واردات به 2.5 ميليون تن رسيد و صنعت قند و شكر را در بدترين موقعيت از زمان تولدش قرار داد. با رشد واردات كه با تعرفه هاي بسيار نازل و در شرايط تثبيت قيمت دلار و تورم بالا انجام مي شد، توليد شكر روندي كاهنده را تجربه كرد ودر سال 1387 توليد شكر به 552 هزارتن سقوط كرد همانسال توليد چغندر قند نيز با 74 درصد كاهش نسبت به سال 1385 ( 6/6 ميليون تن) به حدود 1.8ميليون تن رسيد . كاهش 49 درصدي ملاس، 32 درصدي با گاس ، 87 درصدي تفاله تر، 72 درصدي تفاله خشك در سال 1387 نسبت به 1385 از پيامدهاي سياست غلط دولت نهم و تعطيلي 5 كارخانه، بيكار شدن هزاران شاغل صنعت قند و شكر، كاهش سطح كشت چغندر و آسيب به تناوب زراعي، تشديد وابستگي كشور به واردات شكر، رشد واردات خوراك دام از پيامدهاي دهشتناك سياست هاي ناكارآمد دولت هاي نهم و دهم بوده است . با توجه به تجربه كارآمد و شيرين صنعت قند و شكراز دوران وزارت آقاي حجتي(كانديد فعلي وزارت جهاد كشاورزي براي دولت يازدهم). اميد است ، رشد توليد شكر داخلي دوباره اتفاق بيفتد . با توجه به ظرفيت نصب شده 2.85 ميليون تني صنعت قند و شكر و ميزان مصرف مي‌توان درجه خود كفايي را تا اندازه زيادي افزايش داد. فعالان صنعت قند و شكر از دولت جديد و وزير محترم آتي انتظار دارند، ماده 16 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي به طور كامل اجرا شود . آيين نامه اجرايي موضوع ماده 5 قانون تمركز اختيارات وظايف بخش كشاورزي تصويب شود، تعرفه واردات شكر با نگاه كارشناسانه و با هدف رشد قدرت رقابتي توليد داخل در برابر واردات دامپينگ شده تعيين شود.
با توجه به اينكه طرح جامع شكر در سال 1383 و در زمان وزارت آقاي حجتي و با صرف هزاران ساعت كار و دهها كارشناس ورزيده تهيه شد و با روي كارآمدن دولت نهم اجرا نشد، مديران صنعت قند و شكر اميدوارند كه آن طرح اكنون احيا و با استفاده از آمار و اطلاعات دقيق موجود در انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر در دستور اجرا قرار گيرد .
رسيدن به خودكفائي درتوليد شكر با احياء و اجراي طرح فوق دور از دسترس نيست.
تاريخ خبر: 92/5/15
منبع: فودپرس
كد خبر: 441
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR