آرشيو اخبار
دبير انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند و شکر:مديريت بازار شکر الگوي خوبي براي بازارهاي ديگر است
 
گروه صنعت و معدن- در حالي که قيمت انواع مواد غذايي در تابستان 1391 در بازار ايران با فراز و فرود قيمتي مواجه شد، قيمت شکر؛ اما با کمترين تنش مواجه بود. چرا چنين اتفاقي افتاد؟ اين پرسشي است که با بهمن دانايي، دبير انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند و شکر در ميان گذاشتيم و از او درباره وضع بازار اين محصول مهم پرسيديم.
دبير انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند و شکر در رابطه با بازار شکر اين طور توضيح داد: يکي از دلايل فقدان نوسان قيمت قند و شکر در بازار داخلي و در حالي که نرخ ارز نيز روند فزاينده‌اي را تجربه مي‌کرد، توليد و توزيع آمار و اطلاعات دقيق اين محصول از طرف انجمن است. آمارهاي تهيه شده انجمن شکر نشان مي‌داد که تا مهر و آبان 1391 در تامين شکر مورد نياز مشکلي پيش نمي‌آيد و همين اتفاق نيز رخ داد.
وي افزود: يکي از دلايل ديگر فقدان تنش و ناآرامي قيمتي در بازار شکر همکاري نزديک انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند و شکر با مسوولان ستاد تنظيم بازار است که التهاب را به اين بازار نياورد. اين در حالي است که براي بخش قابل توجهي از مواد غذايي هم کمبود وجود داشت و هم شاهد افزايش قيمت بوده‌ايم. اين رويدادي است که مي‌تواند مورد توجه قرار گرفته و به عنوان يک مدل کارآمد براي تنظيم بازار مواد غذايي از آن استفاده شود.
عنصر اصلي در اين همکاري ميان دولت و فعالان صنعت قند و شکر، اعتماد و اطميناني است که دولت به بخش خصوصي نشان داد. در حالي که در سال‌هاي قبل کمبود شکر از ارديبهشت تا زمان توليد شکر از کارخانه‌ها شاهد کمبود شکر و افزايش قيمت شکر بوديم، اما امسال اين اتفاق به دليل اعتماد و همکاري رخ نداد.
دانايي ادامه داد: کار توليد سال جديد از هشتم شهريور شروع شده و نگراني احتمالي براي کمبود شکر در ماه‌هاي آتي نيز بسيار کاهش يافته است. در صورتي که سرما و عوامل طبيعي براي برداشت محصول مشکل ايجاد نکند، توليد شکر امسال به 2/1 ميليون تن مي‌رسد.
کارخانه‌هاي توليدکننده قند و شکر در حالي که مي‌توانستند شکر خود را با قيمت‌هاي بالاتر و به صورت ناگهاني به بازار عرضه کنند؛ اما با توصيه انجمن صنفي، از اين کار اجتناب کرده و شکر خود را به مرور به بازار توزيع کرده و بازار را به شکل کارآمدي تنظيم کردند. اين اتفاق در شرايطي رخ داده است که ميزان واردات شکر در همين مدت بيشتر از توليد داخلي بوده است.
دبير انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند و شکر توضيح داد: واقعيت اين است که در شرايط تحريم و گسترش محدوديت‌هاي تجاري و ارزي، رشد توليد داخلي است که توانايي مقاومت جامعه را افزايش مي‌دهد و نبايد اين مزيت را به سادگي از دست داد. تداوم اعتماد به بخش غيردولتي در اين صنعت راه را براي رشد توليد تا دو ميليون تن شکر هموار خواهد کرد.
دانايي درباره رشد قيمت سهام کارخانه‌هاي قند يادآور شد: کارشناسان صنعت باور دارند که قيمت سهام کارخانه‌هاي قند حباب دارند و شماري از بورس بازان حرفه‌اي با سهام کارخانه‌هاي قند رفتار سوداگرانه دارند. به اعتقاد کارشناسان، قيمت سهام کارخانه‌هاي قند کمتر از ميزاني است که در حال حاضر دادو ستد مي‌شود و توصيه مي‌شود که متقاضيان خريد سهام اين کارخانه‌ها دقت بيشتري در خريد داشته باشند.
موجودي شکر
بر اساس آمار تهيه شده از سوي انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند و شکر، مانده شکر در ابتداي شهريورماه امسال معادل 765 هزار تن است. مانده شکر در ابتداي امسال 2/1 ميليون تن بوده است که به 7/1 ميليون تن در پايان مرداد رسيده است. در پنج ماه منتهي به مرداد ماه امسال 900 هزار تن شکر مصرف شده است و در همين مدت 449 هزار تن شکر وارد کشور شده است. در پنج ماه ياد شده و کل سال 1390 روي هم 92 هزار تن شکر از ايران صادر شده است. بر اساس آمار ارائه شده کل مصرف شکر در سال 1390 معادل 16/2 ميليون تن بوده است.
واردات
ارقام جداول حاضر در صفحه نشان مي‌دهد در سال 1391 رقمي معادل 449 هزار تن شکر به ارزش 309 ميليون دلار به کشور وارد شده است. ارزش واردات شکر در سال هاي 1390 و 1389 به ترتيب حدود 756 ميليون و 705 ميليون دلار است که به ترتيب براي خريد 2/1 ميليون تن و 8/1 ميليون تن شکر اختصاص يافته است. از سال 1385 تا پنج ماه اول سال 1391 روي هم 8/3 ميليارد دلار به واردات شکر اختصاص يافته است. بيشترين واردات شکر در سال 1385 با 4/2 ميليون تن واردات رخ داده و کمترين واردات نيز در سال 1388 بوده که در اين سال 877 هزار تن شکر به بازار ايران وارد شده است.
تاريخ خبر: 25/06/1391
منبع: دنياي اقتصاد
كد خبر: 432
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR