آرشيو اخبار
واردات يک ميليون تني شکر و خطر تکرار ماجراي سال 85
 
خبرگزاري فارس: واردات يک ميليون تني شکر در حالي از ابتداي سال در عين بي‌نيازي صورت گرفته که نگراني از وقوع دوباره تراژدي غم بار سال 85 را بيشتر مي‌کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، واردات بي‌رويه سالانه شکر معضل بزرگي براي توليدکنندگان چغندر قند و نيشکر کشور شده است. اين آسيبي است که از سوي تصميم‌گيران داخلي قسمت کشاورزان مي‌شود. اما همواره کشورهاي ديگر و به ويژه صادرکنندگان عمده اين محصول هم با اجراي برنامه‌هاي دامپينگ سعي دارند با فلج کردن توليد داخل مشتري دايم آنها باشيم.
در سال 85 با واردات 2ميليون و 481 هزارتن شکر به کشور تا آن سال که همواره توليد ما بيشتر از واردات بود نتيجه عکس شد و تا به امروز ميزان واردات به توليد داخل چربيده است.
کشور ما با مصرف سرانه حدود ۳۲.۸۲ کيلوگرم سالانه دو ميليون و ۲۰۰ هزار تن شکر نياز دارد.

سال ۸۵ به رغم توليد يک ميليون و ۲۵۸ هزار تني شکر در کشور ۲ ميليون و ۴۸۱ هزار تن واردات انجام شد. قيمت شکر توليد داخل به شدت کاهش و باعث شد کارخانه‌هاي داخل تنها با چند ماه فعاليت در طول سال و با کمتر از ۵۰ درصد ظرفيت فعاليت کنند.

از اين سال به بعد بود که ميزان واردات سالانه بر توليد سبقت گرفت به طوري که ميزان واردات، سال ۸۶، حدود يک ميليون و ۱۷۰ هزار تن و توليد يک ميليون و ۵۰ هزار تن، سال ۸۷ واردات يک ميليون و ۱۰۱ هزار تن و توليد ۵۵۲ هزار تن، سال ۸۸ واردات ۸۷۷ هزار تن، توليد 450 هزار تن شد و در سال جاري هم تا کنون 989هزار تن واردات شکر انجام گرفته است.
بررسي آمارها نشان مي‌دهد که ميزان واردات شکر در هر سال بيشتر از توليد بوده است.

در ابتداي سال ۸۹ ميزان شکر مانده از سال قبل ۳۶۹ هزار تن، توليد يک ميليون و ۱۷۸ هزار تن و واردات يک ميليون و ۸۰۵ هزار تن بود که مجموع آنها ۳ ميليون و ۳۵۲ هزار تن مي‌شود در حالي که ميزان مصرف آن سال ۲ ميليون و ۱۶۰ هزار تن نبود.

يک ميليون و ۵۷ هزار تن براي سال ۹۰ در انبارها باقي ماند‌، پيش بيني توليد امسال هم يک ميليون و ۲۰۰ هزار تن است اما همچنان ۹۸۹ هزار تن شکر از اول سال تاکنون وارد کشور شده است.
به عبارتي با پيش‌بيني توليد يک ميليون و ۲۰۰ هزار تني و ميزان باقي مانده از سال قبل نه تنها هيچ نيازي به واردات شکر نبود بلکه از ابتداي سال تاکنون نزديک به يک ميليون تن شکر وارد کشور شده است و احتمال دارد تا پايان سال هم ادامه داشته باشد.

به نظر مي‌رسد دولت و مسولان قبل از اينکه تراژدي غم بار سال 85 براي صنعت شکر کشور تکرار شود به فکر کنترل واردات آن باشند.يا شايد هم از آنجايي که از واردات شکر برخي منتفع مي‌شوند کنترل آن هم سخت‌تر شده است.
تاريخ خبر: 28/8/1390
منبع: خبرگزاري فارس
كد خبر: 410
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR