آرشيو اخبار
تعرفه واردات شكر از مهرماه افزايش مي يابد
 
تهران - وزير جهاد كشاورزي گفت: تا زماني كه قيمت شكر در بازار براي توليدكننده و مصرف كننده متعادل نشود، سياست هاي حمايتي خود را از توليد كننده و مصرف كننده ادامه مي دهيم.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، 'صادق خليليان' درخصوص كاهش تعرفه واردات شكر از سوي دولت اظهار داشت: ميزان واردات شكر در پنج ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل به شدت كاهش پيدا كرده است.
وي افزود: اين امر نشان مي دهد سياست هاي اتخاذ شده دولت براي تنظيم بازار شكر شامل كنترل واردات و در عين حال حمايت از توليد داخلي، پاسخگو بوده است.
وي اضافه كرد: توليد شكر از مهرماه آغاز و تعرفه آن نيز از مهرماه افزايش مي يابد و تنظيم تعرفه ها به گونه اي است كه ضمن حمايت از توليد داخلي، نياز كشور هم بايد تامين شود.
وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد: بنابراين تا زماني كه قيمت شكر در بازار براي توليدكننده و مصرف كننده متعادل نشود، سياست هاي حمايتي خود را از توليد كننده و مصرف كننده ادامه مي دهيم.
**پرداخت خسارت هاي ناشي از تلفات بيماري هاي تنفسي به مرغداران
خليليان درباره پرداخت خسارت هاي ناشي از تلفات بيماري هاي تنفسي به مرغداران گفت: به تمام مرغداري هايي كه خود را بيمه كرده اند، خسارت ها از طريق بيمه و بر اساس مفاد قرارداد پرداخت شده است.
وي با بيان اينكه برخي از مرغداري ها كه بيمه نبودند، نتوانستند از اين مزايا بهره مند شوند، افزود: براي پرداخت خسارت آنها نيازمند مصوبه دولت هستيم تا مرغداري هايي كه خود را بيمه نكرده باشند، صندوق بيمه بتواند خسارت آنها را پرداخت كند و منتظر مصوبه دولت در اين زمينه هستيم.
تاريخ خبر: 17/07/1390
منبع: ايرنا
كد خبر: 407
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR