آرشيو اخبار
جعفري: بسياري از موارد کمبود کالا در بازار ساختگي است. کمبود کالا در بازار و صحنه‌گرداني مافياي واردات
 
نماينده مردم کبودراهنگ و بهار در مجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد: شيوه کنوني تنظيم بازار که موجب سودجويي مافياي واردات و زيان‌ديدن توليدکنندگان داخلي مي‌شود، بايد هر چه سريع‌تر اصلاح شود.
سخنگوي کميسيون کشاورزي، با انتقاد از واردات کالا به بهانه تنظيم بازار، باز کردن مرزها به روي واردکنندگان را در برخي موارد نتيجه صحنه‌گرداني مافياي بازار در ايجاد کمبود تصنعي کالا در بازار خواند و گفت: برخي واردکنندگان با توسل به شيوه‌هاي فراقانوني خودشان در بازار کمبود ايجاد و خودشان هم کمبود بازار را با واردات پر مي‌کنند.

به گزارش خانه ملت،"عيسي جعفري" کمبود مقطعي بسياري از کالاها در کشور را نتيجه صحنه‌گرداني مافياي واردات خواند و گفت: با توجه به خط مشي دولت در زمينه تنظيم بازار و شيوه ايجاد درهاي باز بر روي واردات در هنگام کمبود کالا، برخي واردکنندگان سودجود با استفاده از قدرت خود در بازار خلاء ايجاد مي‌کنند و در نتيجه آن مجوز واردات کالا به کشور مي‌گيرند.

نماينده مردم کبودراهنگ و بهار در مجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد: شيوه کنوني تنظيم بازار که موجب سودجويي مافياي واردات و زيان‌ديدن توليدکنندگان داخلي مي‌شود، بايد هر چه سريع‌تر اصلاح شود.

وي با بيان اين که تنظيم بازار براي حمايت از مصرف‌کنندگان امري ضروري است، تأکيد کرد: در تنظيم بازار نبايد با افراط و تفريط برخورد کرد، زيرا کوتاهي در تنظيم بازار موجب زيان ديدن مصرف‌کنندگان و افراط در آن موجب نابودي توليدکنندگان مي شود.

سخنگوي کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس همچنين افزود: متمرکز کردن امور مربوط به واردات و تنظيم بازار در وزارت کشاورزي و ايجاد سيستم يکپارچه مديريتي براي مديريت واردات، مي‌تواند حجم زيادي از مشکلات مربوط به واردات اقلام کشاورزي را کاهش دهد.
تاريخ خبر: 7/5/1390
منبع: عصر ايران
كد خبر: 397
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR