آرشيو اخبار
تعرفه واردات شکر صفر شد
 
مدير کل تامين و توزيع کالاي وزارت بازرگاني از صفر شدن تعرفه واردات شکر خبر داد.

آقاي صادقي در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزي خبر ، با بيان اينکه بخش بيشتري از نياز شکر مصرفي کشور از طريق واردات تامين مي شود ، گفت : قيمت شکر در بازارهاي جهاني افزايش يافته است و در بازار ايران هم تاثيرگذر خواهد بود.
وي افزود: دولت هم تصميم گرفت براي تعادل قيمت شکر در داخل از ابزار تعرفه استفاده کند و با هناهنگي معاونت هاي بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني و اقتصاد و برنامه ريزي وزارت جهاد کشاورزي قرار شد ، تعرفه واردات شکر تا ابتداي مهر امسال به 4 درصد ( معادل تعرفه صفر درصد) کاهش يابد.
وي با بيان اينکه هم اکنون فصل برداشت نيست و موجودي انبارها رو اتمام است ، گفت: اين کار به توليد داخل آسيبي نمي زند و از مهر دوباره تعرفه واردات شکر به 20 درصد افزايش خواهد يافت.
صادقي افزود : وزارت بازرگاني براي تعديل قيمت شکر در بازار از موجودي هاي خود که در انبارها ذخيره شده است ، استفاده خواهد کرد.
در بازار عمده فروشي هر کيلوگرم شکر 1350 تا 1380 تومان و قند هم 1550 تا 1600 تومان عرضه مي شود ، اين قيمت از دو هفته قبل 200 تا 250 تومان افزايش يافته است.
تاريخ خبر: 16/04/1390
منبع: واحد مركزي خبر
كد خبر: 389
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR