آرشيو اخبار
ذخاير احتياطي شکر و برنج روانه بازار شد
 
صادقي افزود: از ذخاير استراتژيک براي توزيع از طريق کالابرگ استفاده شد و براي عرضه در بازار هم از ذخيره احتياطي استفاده کرديم.
مديرکل تامين و توزيع کالاي وزارت بازرگاني گفت : شکر و برنج از ذخاير احتياطي و استراتژيک کشور براي جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت روانه بازار شد.

صادقي در مصاحبه با واحد مرکزي خبر با بيان اينکه اين ذخاير احتياطي بر اساس پيش بيني قانون هدفمند سازي يارانه ها صورت گرفته است ، افزود : مباشران بخش خصوصي حدود 500 هزار تن شکر ذخيره احتياطي را براي جلوگيري از افزايش قيمت به تدريج وارد بازار مي کنند.

وي با اشاره به اينکه قيمت اين شکر پايين تر از قيمت بازار يا به صورت يارانه اي نخواهد بود ، بلکه با قيمت تمام شده عرضه خواهد شد ، گفت : اين ميزان شکر براي اشباع بازار از کالا ، فراواني شکر و جلوگيري از کمبود مصنوعي يا افزايش قيمت به بازار تزريق مي شود.

صادقي با بيان اينکه مباشران با درصد سود کمي شکر را در بازار عرضه مي کنند افزود : قيمت هر کالايي در بازار تابع شرايط عرضه و تقاضاست و وزارت بازرگاني تلاش مي کند از توليدکننده و مصرف کننده حمايت کند.

وي درباره افزايش قيمت انواع برنج داخلي هم گفت :با پايان يافتن فصل مصرف موجودي سال گذشته برنج رو به اتمام بوده و تا زمان عرضه برنج سال جديد ممکن است قيمت اين محصول افزاشي يابد.

صادقي با اشاره به ممنوعيت هر ساله واردات برنج در آستانه برداشت افزود : اين موضوع هم يکي از علل افزايش قيمت است.

وي با اشاره به ذخاير احتياطي و استراتزيک برنج گفت : از سال گذشته بنابر تکليف قانون هدفمند سازي يارانه ها 300 هزار تن براي ذخيره سازي عادي و همين ميزان هم براي ذخيره سازي استراتژيک تهيه شد.

صادقي افزود: از ذخاير استراتژيک براي توزيع از طريق کالابرگ استفاده شد و براي عرضه در بازار هم از ذخيره احتياطي استفاده کرديم.

وي با بيان اينکه با ورود برنج تازه داخلي در ماههاي اينده به بازار قيمت انواع برنج تعديل خواهد شد گفت : دولت همزمان هر سال در آستانه برداشت برنج تدابيري اتخاذ مي کند تا قيمت برنج داخلي براي کشاورز مقرون به صرفه باشد و قيمت براي مصرف کننده هم بيش از حد بالا نباشد.

صادقي با اشاره به اينکه اگر ذخاير روانه بازار نمي شد ، قيمت انواع برنج داخلي بالاتر از قيمت هاي کنوني مي بود، افزود: به مباشران اعلام شده است همچنان برنج را وارد بازار کنند.

تاريخ خبر: 31/03/1390
منبع: عصر ايران
كد خبر: 387
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR