آرشيو اخبار
رييس انجمن صنفي كارخانه‌هاي قندوشكر: *هيچ‌گونه كمبودي در بازار شكر نداريم*كارخانه‌هاي داخلي افزايش قيمت نداشته‌اند
 
رييس انجمن صنفي كارخانه‌هاي قندوشكر با بيان اينكه شكر توليد داخلي هيچگونه افزايش قيمتي نداشته و شكر بالاتر از قيمت هزار و 50 تومان وارداتي است، تاكيد كرد: با توجه به واردات بالاي صورت گرفته در بازار شكر با هيچ‌گونه كمبود مواجه نيستيم، بلكه مديريت كنترل قيمت پس از توليد و در شبكه توزيع بايد اعمال شود.

عليرضا اشرف در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: پس از فروردين ‌ماه هيچ كارخانه داخلي افزايش قيمت شكر نداشته و عرضه شكر با قيمت كيلويي بيش از هزار و 50 تومان وارداتي است.

وي اظهار كرد: كارخانه‌هاي داخلي شكر توليدي را بدون هيچ كونه تغيير قيمت و براساس قيمت اعلام شده به وزارت بازرگاني، مي‌فروشند لذا شكر‌هايي كه كيلويي هزار و 200 تومان عرضه مي‌شود، داخلي نيست و سود آن عايد واسطه‌ها يا واردكنندگان مي‌شود.


اشرف تصريح كرد: قيمت تمام شده شكر درايران براي وارد‌كننده بالاتر از كيلويي هزار و 50 و هزار و 70 تومان است.


رييس انجمن صنفي كارخانه‌هاي قندوشكر تاكيد كرد: قيمت تمام شده هيچ از يك كارخانه‌هاي قند و شكر داخلي بالاتر از هزار و 50 تومان نيست و مجبورند براساس قانون و توافق با بازرگاني بر همان نرخ تمام شده بفروشند.


وي اظهار كرد: وزارت بازرگاني بايد منشأ شكر وارداتي را به دست آورد تا بيش از نرخ تمام شده نفروشند.


اشرف با اشاره به افت كشت و برداشت چغندر‌قند طي سه - چهار سال اخير، گفت: سال گذشته يك ميليون و 100 هزار تن شكر توليد شد و امسال هم به همين ميزان خواهد بود كه 65 درصد از نياز داخل را تامين مي‌كند.


وي با اشاره به اينكه نياز داخلي دو ميليون تن است، گفت: سال گذشته يك ميليون و 700 هزار تن شكر وارد شد كه 700 هزار تن آن بيش از نياز و مصرف كشور بود.


رييس انجمن صنفي كارخانه‌هاي قندوشكر تاكيد كرد: با توجه به واردات بالاي صورت گرفته در بازار شكر با هيچ‌گونه كمبود مواجه نيستيم، بلكه مديريت كنترل قيمت پس از توليد و در شبكه توزيع بايد اعمال شود.


وي عنوان كرد: كارخانه‌هاي قند و شكر نهايت همكاري را با بخش دولتي را داشته و خواهند داشت تا جايي كه - حتي بدون سود بتوانند فعاليت كنند- اما از طرف ديگر با افزايش همه عوامل توليد نمي‌توان انتظار داشت قيمت برهمان مقدار باقي بماند، مگر اينكه توليد حذف شود.

تاريخ خبر: 28/03/1390
منبع: خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
كد خبر: 386
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR