آرشيو اخبار
افزايش 300 ريالي قيمت خريد تضميني هر کيلوگندم
 
معاون برنامه ‌ريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي از افزايش 300 ريالي قيمت خريد تضميني هر کيلوگندم در سال زراعي 90-89 خبر داد؛کشاورزان هيچ دغدغه‌اي براي فروش محصولات استراتژيک نخواهند داشت و خريد تضميني گندم نيز در نخستين ماه برداشت آغاز خواهدشد.
از افزايش 300 ريالي قيمت خريد تضميني هر کيلوگندم در سال زراعي 90-89 خبر داد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت به نقل از واحد مرکزي خبر ،نيکبخت ،معاون برنامه ‌ريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي گفت: قيمت خريد تضميني محصولات استراتژيک پس از بررسي در کميته‌هاي تخصصي وزارتخانه و با توجه به هزينه‌هاي توليد تعيين و به دولت ارسال وتصويب شده که در اسرع وقت، مصوبه آن به منظور اطلاع کشاورزان و توليدکنندگان اعلام خواهدشد.
وي قيمت خريدتضميني هر کيلوگندم در سال زراعي جاري را 3600 ريال عنوان کرد.
نيکبخت قيمت خريد هر کيلوگندم دروم که مصرف صنعتي دارد براي سال 90-89 را 3800 ريال اعلام کرد و افزود : قيمت خريد تضميني گندم دروم در سال زراعي گذشته 3500 ريال بوده است.
وي با بيان اين که قيمت خريد تضميني جو نيز افزايش داشته است، گفت: در سال زراعي جاري قيمت خريد تضميني هر کيلو جو 2900 ريال در نظر گرفته شده و اين قيمت در سال زراعي گذشته بابت هر کيلو جو 2600 ريال بوده است.
معاون برنامه ريزي و اقتصادي، قيمت خريد تضميني هر کيلو ذرت دانه‌اي را نيز3000 ريال و چغندرقند با عيار 16 را 900 ريال، دانه کلزا 6500 ريال، گلرنگ 6000 ريال و دانه سويا را 5700 ريال اعلام کرد.
وي افزود: کشاورزان هيچ دغدغه‌اي براي فروش محصولات استراتژيک نخواهند داشت و خريد تضميني گندم نيز در نخستين ماه برداشت آغاز خواهدشد.
تاريخ خبر: 5/10/1389
منبع: پايگاه اطلاع رساني دولت
كد خبر: 377
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR