آرشيو اخبار
سود 375 ميليارد توماني تجار شکر
 

محمدصادق جنان صفت

موضوع ماليات بر ارزش‌افزوده و واکنش بخشي از اصناف و پيامدهاي آن در روزهاي گذشته موجي از بحث در جامعه ايران ايجاد کرد. دولت و اعضاي اتحاديه طلافروشان بر سر روش و ميزان ماليات اختلاف پيدا کردند و امتناع طلافروشان از دادن ماليات بر ارزش‌افزوده موجب شد که مساله از دايره اقتصاد خارج شده و سياسي شود.
گروهي از سايت‌ها و رسانه‌هاي طرفدار دولت، واکنش طلافروشان را سياسي جلوه داده و با يادآوري ميزان درآمد و فروش و سود فروش طلا و مقايسه آن با ميزان ماليات پرداختي، تاکيد کردند که دولت نبايد کوتاه بيايد و حق مردم و دولت بايد از آن‌ها گرفته شود.
اين چيزي نيست که کسي مخالف آن باشد و از يک صنف به خاطر پرداخت ماليات حقه و کارشناسي شده طرفداري نکند، اما مي‌توان در اين‌باره به ساير فعاليت‌ها نيز نگاه کرد و رفتار دولت و طرفداران آن‌ها را مقايسه کرد. به طور مثال مي‌توان به تجار شکر اشاره کرد که در ميان هياهوهاي مربوط به ماليات طلافروشان و ساير مسايل اقتصادي راه خود را مي روند و بي‌سروصدا، سودهاي کلان نصيب خود مي کنند و هيچ فرد يا گروهي با آن‌ها کاري ندارد. پيش از ادامه بحث، تاکيد دارم که کسب سود توسط تجار و از راه واردات اتفاق مذمومي نيست و فقط قصد مقايسه است.
آمارهاي ارايه شده از سوي نهادهاي رسمي حاکي است در 6‌ماه اول سال 1388رقمي معادل 1184هزارتن شکر به کشور وارد شده است که 35درصد بيشتر از واردات کل سال 1388 (1101‌هزارتن) است. آمارهاي در دسترس نشان مي‌دهد ميانگين قيمت هر تن شکر وارداتي در 6‌ماه اول 1389 معادل 700تومان و ميانگين قيمت خرده فروشي هر تن شکر 1100تومان بوده است. يک محاسبه ساده نشان مي‌دهد، بازرگانان عمده شکر که گفته مي‌شود شمار آن‌ها کمتر از انگشتان دو دست است، سودي معادل475‌ميليارد تومان به دست آورده‌اند. با فرض اين‌که رقمي معادل 100‌ميليارد تومان براي هزينه هاي توزيع در نظر بگيريم، سود تجارت شکر براي يک گروه عمده کوچک حدود 375‌ميليارد تومان خواهد شد.
اين سود هنگفت در شرايطي از جيب مصرف‌کنندگان ايراني خارج شده است که دولت تمايل داشته و دارد از آن‌ها با واردات شکر حمايت کند. پرسش نوشته حاضر اين‌است که کاهش دادن تعرفه واردات و در سختي قرار دادن توليد داخلي شکر که با نيت حمايت از مصرف‌کنندگان بوده، آيا اتفاق افتاده است؟ دستگاه‌هاي اجرايي آيا با اين کاهش تعرفه ـ که به سود مصرف‌کننده نشده است ـ‌ سهم دولت از درآمد ماليات بر واردات را کاهش نداده‌اند؟ چرا اين بازرگانان را معرفي نمي‌کنيم و نمي‌گوييم که آن‌ها چه کساني هستند و آيا ماليات کافي داده‌اند؟ نمي‌گوييم از طلافروشان ماليات بر ارزش‌افزوده گرفته نشود، اما انتظار اين است که با همه صنوف برخورد متعادل انجام شود.
تاريخ خبر: 20/07/1389
منبع: خبرآنلاين
كد خبر: 370
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR