آرشيو اخبار
ركورد جديدي در كشت نيشكر در خوزستان توليد شكر خام از چند روز گذشته آغاز شد
 
معاون کشاورزي شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبي گفت: با تلاش همكاران در كشت و صنعت‌ها توانستيم ركورد جديدي در كشت نيشكر كشور به مساحت 16 هزار و 500 هكتار در يك‌ فصل كشت به ثبت برسانيم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) منطقه خوزستان حسين آميلي در نشستي خبري توضيح داد: برنامه‌ريزي بلند مدت كشت در هر كشت و صنعت به گونه‌اي است كه مساحت دو هزار هكتار كشت و در مقابل آن دو هزار هكتار آييش در هر كشت‌وصنعت به طور ساليانه صورت گيرد تا بتوان در هر سال در سطح 10 هزار هكتار داشت در هر كشت‌و‌صنعت، نيشكر مورد نياز كارخانه آن واحد تامين شود.

وي با اشاره به خشكسالي و سرمازدگي غير منتظره در دو سال گذشته افزود: به اجبار به دليل سهميه كم آب براي كشت، سطوح بيشتري از مزارع را آييش كرديم.

آميلي بيان كرد: با توجه به اينكه برنامه‌ريزي براي كشت دو هزار هكتار نيشكر در هر كشت‌و‌صنعت هر ساله صورت مي‌گرفت و امكانات نيز براي اين ميزان از سطح فراهم شد امسال مجبور بوديم كه برنامه‌ريزي براي انجام يك كشت غير متعارف نسبت به برنامه نرمال داشته باشيم و بايد قابليت شبكه آبياري را براي كشت بيشتر افزايش و در يك زمان محدود كليه منابع مالي، انساني و تجهيزاتي را فراهم مي‌كرديم تا 20درصد افزايش كشت را در سال انجام دهند.

معاون کشاورزي شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبي افزود: با توجه به اينكه شركت هفت واحد كشت و صنعت دارد با كشت در سطح 2 هزار هكتار در سال 14 هزار هكتار كشت نيشكر داريم و امسال 2 هزار و 500 هكتار نسبت به برنامه بيشتر كشت كرده‌ايم.

وي يادآور شد: قدمت كشت صنعتي نيشكر در خوزستان نزديك به 50 سال است اما در مجموع كشت بخش خصوصي و دولتي به اين ميزان نبوده است.

آميلي در زمينه برداشت نيشكر از سطح مزارع خاطرنشان كرد: همه ساله از نيمه دوم مهرماه عمليات برداشت نيشكر آغاز مي‌شود. كشت و صنعت امام خميني(ره) از نيمه مهرماه آغاز به برداشت كرد و از فردا كشت و صنعت فارابي جشن برداشت را برگزار و پس از آن واحد سلمان فارسي عمليات برداشت نيشكر را آغاز خواهد كرد.

وي با اشاره به پيش‌بيني خشكسالي پاييزه توسط اداره كل هواشناسي خوزستان گفت: در پاييز و زمستان نياز چنداني به آب براي آبياري نداريم. فصل پاييز و زمستان فصل برداشت است و نياز آبي كشت فصل‌هاي بهار و تابستان است.

معاون کشاورزي شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبي عنوان كرد: توليد شكر خام از چند روز گذشته در كارخانه‌هاي توليد شكر آغاز شده كه پس از آن بايد اين شكر تصفيه شود تا به بازار عرضه گردد تا پايان مهرماه شكر توليدي به‌تدريج آماده عرضه خواهد بود.

آميلي ادامه داد: قيمت‌هاي بين‌المللي شكر در حال افزايش است. بحران سيل در آسيا و افزايش قيمت نفت دليل افزايش قيمت جهاني شكر است. با افزايش قيمت نفت كشور برزيل كه نخستين توليد كننده شكر است توليد الكل جهت تامين نياز به سوخت اين كشور را به خريد نفت و بنزين ترجيح مي‌دهد.

وي تصريح كرد: برآورد توليد امسال 350 هزار تن شكر سفيد از سطح 44 هزار هكتار است. سطح كل زير كشت نيشكر 65 هزار هكتار در شركت توسعه نيشكر است و حدود 90 هزار هكتار كشت كل خوزستان است.

آميلي در زمينه واردات شكر به كشور گفت: واردات شكر همچنان ادامه دارد اما از اين پس واردات آن با مجوز وزارت كشاورزي انجام مي‌شود.

معاون کشاورزي شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبي اظهار داشت: كشت و صنعت اميركبير و دعبل خزايي در كنار كارخانه توليد شكر كارگاه بسته بندي شكر از پنج گرم تا سه كيلوگرم را راه‌اندازي كردند.
تاريخ خبر: 19/07/1389
منبع: خبرگزاري دانشجويان ايران - اهواز
كد خبر: 369
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR