آرشيو اخبار
*ردپاي دلال‌ها در خريد گندم امسال* خليليان خبر داد: واردات گذشته روند خريد گندم را دچار مشكل كرد
 
وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه امسال در بحث خريد گندم وضعيت مناسبي را شاهد نبوديم، افزود: امسال در حالي محموله‌هاي گندم كشاورزان از سوي اداره غله برگشت مي‌خورد كه كمي پايين‌تر دلال‌ها محصول را با قيمت پايين‌تر از كشاورز خريداري كرده و همان را تحويل سيلوها مي‌دادند.

به گزارش خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر صادق خليليان با تاكيد بر اينكه كشاورزان كشورمان به حمايت بيشتري نياز دارند، ضمن اينكه كارهاي انجام شده در اين بخش را كافي ندانست به بحث خريد گندم در سال جاري و تشخيص اشتباه كارشناسان سازمان غله مبني بر بالا بودن ميزان سن زدگي گندم اشاره كرد و گفت: امسال بادزدگي گندم با سن زدگي اشتباه تشخيص داده مي‌شد كه به همين دليل با كمك وزارت بازرگاني كارشناسان خود را در سيلوها و مراكز خريد مستقر كرديم كه اين تفاوت‌ها تشخيص داده و مقداري خريد بهتر انجام شد.

وي با تاكيد بر اينكه امسال تاكنون خوشبختانه 11 ميليون تن گندم سالم توسط كشاورزان در اختيار وزارت بازرگاني و اداره غله قرار داده شده است، ادامه داد: با توجه به اين ميزان توليد، امسال سن‌زدگي نمي‌تواند در حد 250 درصد اتفاق افتاده باشد چراكه اگر اينطور بود توليد بايد زير 10 ميليون تن انجام مي‌شد.

خليليان افزود: خوشبختانه اقدام وزارت جهاد كشاورزي درخصوص استقرار كارشناسان باعث شد كه بسياري از محموله‌هايي كه مي‌خواستند برگشت بدهند، برگشت نخورد البته مقداري برگشت محموله‌ها نيز بدليل پر بودن سيلوها و نبود آمادگي براي تحويل گندم بود كه به همين دليل از توليد و كار كشاورزان ايراد گرفته مي‌شد.

وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه اشكالات اداري بسيار زياد است، تصريح كرد: مشكل اينجاست كه ما توليدكننده هستيم و وزارتخانه ديگر خريدار و اگر توليد ما را هم خريداري نكند از خارج وارد مي‌كند.

اين مقام مسوول با يادآوري اينكه دولت در چهار سال گذشته (84 تا 88) خريد گندم را به صورت نقدي انجام مي‌داد، افزود: امسال به دليل اينكه بخشي از سيلوهاي كشور ناشي از واردات گذشته گنجايش كمي داشت و همچنين به دليل اينكه ظرفيت سيلوهاي كشورمان به اندازه‌ توليد براي خودكفايي نيست در روند خريد گندم دچار مشكل شديم، بنابراين بايد نهضت سيلوسازي و نهضت انبارسازي را بيش از گذشته تقويت كنيم و هر چند كه اقدامات مناسبي انجام شده است ولي اين كارها كافي نيست.

خليليان در ادامه به وضعيت توليد پيله ابرشيم در كشور اشاره كرد و گفت: طي چندين سال توليد پيله ابرشيم از هفت هزار تن به حدود هزار تن در سال جاري رسيده است و با توجه به عمر يك درخت توت، يك وزير نمي‌تواند 10 تا 12 ماه يك درخت توت جايگزين درخت ديگر كند البته حمايت‌هاي ما از پيله ابريشم به نحو مطلوبي بوده است ضمن اينكه طرح جامع نوغانداري نيز براي نخستين بار در كشور تشكيل شد.

وي با بيان اينكه ما مجري بودجه هستيم، تصريح كرد: دوستان در مجلس بايد كمك كرده و بودجه پايه بدهند تا مسائل احياي باغات توت و توليد پيله ابريشم را پيگيري كنيم.

خيليان در بخش ديگري از سخنان خود واردات چاي را در سال گذشته حدود 48 هزار و 440 تن ذكر كرد و گفت: هر چند كه ما متولي قاچاق نيستيم ولي شدت قاچاق چاي نيز به اين شدتي كه ذكر مي‌شود، نيست چراكه بدليل پايين بودن تعرفه واردات چاي نياز به قاچاق نيست و تنها بخش كمي از طريق بازارهاي مرزي وارد مي‌شود.

وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه امسال خريد برگ سبز چاي را كيفي كرديم، اضافه كرد: ما بايد واريته‌هاي چاي خود را تغيير دهيم و در اين زمينه چند واريته را آماده كرده‌ايم كه بايد به تدريج وارد باغات شود البته نوع چاي اين واريته، چاي كله مورچه‌اي و با كيفيت بالا است كه هر كشاورزي تمايل داشته باشد اين واريته‌ها را در اختيارش قرار مي‌دهيم ضمن اينكه يك كارخانه مينياتور چاي را نيز براي نخستين بار در كشور طراحي كرديم تا تمام مراحل توليد چاي را بتواند انجام داده و به تقويت واريته‌هاي با بازار پسندي بالا كمك كند.

وي در ادامه يكي از مشكلات كشور را واردات بي‌رويه دانست و گفت: براساس قانون برنامه چهارم توسعه دو ابزار نظارت‌هاي قرنطينه‌اي و تعرفه‌اي براي كنترل واردات بي‌رويه در اختيار دولت بوده كه از ابزار تعرفه‌اي به نحو مطلوبي استفاده نشده است كه نهايتا در طرح افزايش بهره‌وري نمايندگان ابزار مناسبي را در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار دادند كه براساس آن واردات بايد با مجوز اين وزارتخانه انجام شود.

وي با اشاره به اعلام شدن ضوابط و شرايط ورود 49 قلم كالا از سوي وزير جهاد كشاورزي، گفت: يكي از اين كالاها برنج است چراكه حداقل حدود دو ميليون و300 هزار تن توليد برنج داخل است و حدود 600 تا 700 هزار تن نياز به واردت داريم كه بخش قابل قبولي از اين نياز در پنج ماهه اول امسال وارد شده است بنابراين در حال حاضر نيازي به واردات برنج نداريم.

وي با اشاره به اينكه وزارت بازرگاني در حال بيشتر كردن تعامل خود با وزارت جهاد كشاورزي در بحث واردات است، گفت: اميدواريم به مرحله‌اي برسيم كه بتوانيم موضوع واردات بي‌رويه را يكبار براي هميشه حل كرده و از آسيب ديدن توليد داخل جلوگيري كنيم.

خليليان در ادامه با بيان اينكه كشاورزان ما از نحوه برخورد بيمه كشاورزي با خود و نحوه پرداخت‌هاي آن نارضايتي وسيعي دارند، گفت: از صندوق بيمه محصولات كشاورزي خواسته‌ايم معيارهاي خود را در برآورد خسارت‌ها اصلاح كنند در عين حال اكنون سهم بيمه ما در برخي محصولات تا 43 درصد نيز افزايش يافته و كشاورزان نيز نسبت به گذشته متوجه اهميت بيمه شده‌اند هر چند كه در اين زمينه نارضايتي نيز دارند.

وزير جهاد كشاورزي در ادامه گفت: در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها پيش‌بيني شده كه يارانه‌ها براي بخش كشاورزي كاهش پيدا نكند كه خوشبختانه اين موضوع نيز اتفاق افتاده است در عين حال دولت امسال مقداري از نظر بيمه‌اي اعتبارات بودجه‌اي را افزايش داده است ضمن اينكه در قانون پيش‌بيني شده كه 30 درصد از منافع حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در اختيار بخش‌هاي توليدي از جمله بخش كشاورزي قرار گيرد.

وي درباره مشكلات صنعت مرغداري نيز اظهار كرد: هرچند در حال حاضر قيمت فروش مرغ مناسب است ولي در مقطعي از سال قيمت‌ها پايين آمده و آنها دچار ضرر و زيان مي‌شوند كه دراين زمينه راه حل دولت خريداري محصول آنها با قيمت بالاتر در آن زمان است.

وي با اشاره به اينكه اوايل امسال بدليل واگذاري نظام بازاريابي مواد پروتئيني به وزارت بازرگاني اين صنعت با چالش‌هايي مواجه شد، ادامه داد: در طول برنامه چهارم توسعه دو هزار و 143 واحد فرآوري محصولات كشاورزي با ظرفيت 12 ميليون تن محصولات خام به بهره‌برداري رسيده است و ما نيز دراوايل سال حدود 515 واحد با ظرفيت 7/3 ميليون تن به بهره‌برداري رسانديم.

وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه حدود 45 تا 50 درصد توليد شكر از مزارع نيشكر داخل تامين مي‌شود، گفت: امسال نسبت به سال گذشته وضعيت نيشكر ما بهتر شده است.

تاريخ خبر: 03/07/1389
منبع: خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
كد خبر: 365
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR