آرشيو اخبار
جريمه 10 ميليارد ريالي يك شركت توزيعي شكر
 
سازمان حمايت اعلام كرد: نظر به اعمال سياست‌هاي نظارتي سازمان حمايت مبني بر ساماندهي و تنظيم بازار كالا و خدمات، يك شركت توزيعي عمده شكر به دليل فروش توليدات داخلي بالاتر از قيمت مصوب به پرداخت بيش از 10 ميليارد ريال جريمه نقدي در حق دولت محكوم شد.

به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان حسب شكايت شاكي خصوص عليه يك شركت توزيعي شكر داير بر گران‌فروشي، موضوع در دستور كار بازرسان ويژه اين سازمان قرار گرفت.

پس از تحقيقات مقدماتي و بررسي مدارك و مستندات موجود مشخص شد عليرغم اين كه محصول شكر در زمان بررسي، جزو سبد حمايتي و داراي نرخ تثبيتي و سراسري و مشمول يارانه بوده است اما شركت موصوف به دليل واهي مانند فروش مدت‌دار، اقدام به عرضه شكر بالاتر از نرخ مصوب كرده است.

طبق مواد دو و 54 تعزيرات حكومتي پرونده‌اي در اين خصوص تنظيم و براي رسيدگي به تعزيرات حكومتي استان تهران ارسال شد.

اين در حالي است كه با توجه به محتويات موجود در پرونده و انجام تحقيقات تكميلي توسط شعبه بدوي رسيدگي‌كننده، تخلف انتسابي محرز و شركت متخلف به پرداخت جزاي نقدي در حق دولت محكوم شد.

پس از اعتراض محكوم عليه به راي صادره، مجددا پرونده در شعب بدوي و عالي تجديدنظر تعزيرات حكومتي رسيدگي و تخلف وارده تاييد و در نهايت براساس راي صادره شعبه 2 عالي تجديدنظر، شركت مختلف جمعا به پرداخت 10 ميليارد و 747 ميليون و 941 هزار ريال جريمه نقدي در حق دولت محكوم شد.

تاريخ خبر: 01/06/1389
منبع: خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
كد خبر: 358
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR