آرشيو اخبار
تعطيلي مجدد کارخانه قند بردسير و سرگرداني کارگران
 
کرمان - خبرگزاري مهر: کارخانه قند بردسير به عنوان بزرگترين واحد اشتغالزايي بردسير، تنها پس از چهار ماه فعاليت بعد از دو سال تعطيلي مداوم بار ديگر از چرخه توليد خارج شد.
به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، شهرستان بردسير در استان کرمان يکي از شهرستانهاي محروم کرمان از لحاظ اشتغالزايي محسوب مي شود و وجود کارخانه قند بردسير به دليل اشتغالزايي در صنايع پائين دستي و بالا دستي کارخانه موجب اشتغالزايي بخش قابل توجهي از مردم اين شهر شده بود.
وجود کارخانه قند بردسير در واقع پتانسيل بالقوه اي در راستاي کشت چغندر قند در اين منطقه محسوب م
شود زيرا جدا از اشتغالزايي مستقيم کارخانه، بخش کشاورزي را نيز با رونق مواجه مي کند به طوريکه اکثر کشاورزان اين منطقه چغندرکار بوده اند و بهترين محصولي نيز که در اين منطقه کشت مي شود همان چغندر قند است که به دليل تعطيلي سالهاي اخير اين کارخانه، کشت چغندر قند نيز در اين منطقه با مشکل مواجه شده است.
پس از دو سال تعطيلي کارخانه قند بردسير که از سال 86 روي داد اين کارخانه از آبان ماه سال گذشته بار ديگر و اين بار با تعديل نيروهاي قبل و با استفاده از شکر خام که از خارج از کشور وارد مي شد شروع بکار کرد و در همان زمان قرار شد با عقد قراردادهايي با کشاورزان بار ديگر کشتزارهاي چغندر قند نيز رونق مجدد گيرند که در برخي از مزراع نيز چنين شد، اما اين کارخانه تنها پس از چهار ماه کار، مجددا تعطيل شد و 241 کارگر که پس از تعديل نيرو در کارخانه مشغول کار بودند امروز بار ديگر و پس از دهها سال در کارخانه قند بردسير سرگردان به دنبال کسب کار جديد يا چشم به راه راه اندازي مجدد کارخانه هستند.
دليل تعطيلي پي در پي اين کارخانه توسط مسئولان عوامل متعددي بيان شده است که مي توان به فرسوده بودن ماشين آلات کارخانه، تعداد بالاي نيروي کار، واردات قند و شکر از کشورهاي ديگر، بدهي بالاي صاحبان سرمايه کارخانه و نبود بازار مصرف مناسب ذکر شده است و مسئولان شهرستان بردسير و استانداري کرمان نيز بارها با تشکيل جلسات متعدد در راستاي حل مشکلات کارخانه تلاش کرده اند اما به نظر مي رسد انگيزه و اراده ادامه فعاليت اين کارخانه توسط بخش خصوصي وجود ندارد و عدم سوددهي و استهلاک بالاي اين واحد صنعتي در نهايت اين کارخانه را به سمت تعطيلي مجدد سوق داده است.

مسئولان مشکل دهها کارگر کارخانه قند بردسير را پيگيري کنند

يکي از کارگران کارخانه قند بردسير در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان گفت: از ابتداي شروع بکار کارخانه قند بردسير که بالغ بر 10 سال مي شود، در اين واحد صنعتي مشغول بکار شدم و تمام امرار معاش خانواده من از اين راه مي گذشت و
امروز که پا به سن نهاده ام با مشکل پي در پي تعطيلي کارخانه مواجه مي شوم.

وي افزود: اين مسئله تنها درد من نيست بلکه دهها نيروي کار ديگر در کارخانه هم همين وضعيت را دارند و از مسئولان مي خواهم اين مشکل را پيگيري کنند.

وي خاطرنشان کرد: جواب زن و بچه ما را چه کسي بايد بدهد از ابتداي سال جاري کارخانه تعطيل است و حقوق چند ماه گذشته خود را نيز هنوز دريافت نکرده ايم.
ّ
يکي ديگر از کارگران کارخانه قند بردسير اضافه کرد: مسئولان استان کرمان بخصوص مسئولان اداره کار و استانداري کرمان بارها در خصوص رفع اين مشکل پيگيري کرده اند و از همکاري آنها تشکر مي کنيم اما به نظر مي رسد مسئولان کارخانه ديگر رغبتي به ادامه کار ندارند.

وي افزود: وقتي مي بينيم کارخانه قند که متعلق به بخش خصوصي است بار ديگر تعطيل شده ما چاره اي نداريم جز اينکه دوباره از مسئولان بخواهيم در اين زمينه چاره انديشي کنند.

حل مشکل کارگران با جديت پيگيري مي شود

مديرکل کار و امور اجتماعي کرمان نيز در اين راستا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جلساتي براي رفع مشکل اين کارخانه انجام شده است و دولت تمام سعي خود را براي رفع مشکل کارگران انجام خواهد داد.

سيد جواد منصوري افزود: مسئولان کارخانه بايد در خصوص وضعيت موجود جوابگو باشند و در همين راستا پيگيري هاي لازم انجام مي شود.

وي اضافه کرد: هم اکنون کارهايي با هماهنگي استانداري براي رفع مشکل کارگران صورت گرفته است و امور مربوط به افرادي که داراي شرايط بازنشستگي بوده اند، انجام شده است.

وي گفت: هم اکنون چرخه توليد قند کارخانه متوقف است و اميدواريم بگونه اي برنامه ريزي شود که اين واحد اشتغالزا بار ديگر آغاز بکار کند.

منصوري افزود: استانداري کرمان با جديت پيگير حل مشکل کارگران است.
تاريخ خبر: 30/03/1389
منبع: گزارش خبري مهر
كد خبر: 349
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR