آرشيو اخبار
غضنفري: نهضت کاهش قيمت تمام شده کالا در راهست
 
وي با تاکيد بر اينکه بايد واردات کالا و تعرفه واردات مديريت شود، تصريح کرد: يکي از مهمترين برنامه هاي پيشنهادي در اين راستا تامين امنيت غذايي کشور بوده که اين مهم در گروي افزايش توليدات داخلي و محصولات کشاورزي و حمايت از آنها است.
مهر: وزير پيشنهادي وزارت بازرگاني اعلام کرد اجراي نهضت کاهش قيمت تمام شده کالا يکي از سياستهاي وزارت بازرگاني در دولت دهم خواهد بود.

مهدي غضنفري عصر امروز در جلسه راي اعتماد در جمع نمايندگان مجلس و در تشريح برنامه هاي خود براي مديريت وزارت بازرگاني در دولت دهم با بيان اينکه 4 برنامه عمده براي بازرگاني داخلي تدوين کرده ام، گفت: تعامل فعال با وزارت اقتصاد، مجلس و تدوين راهکارهاي مناسب، نوين سازي نظام توزيع کالا، توسعه نظام جامع حمايت از مصرف کننده و کاهش قيمت تمام شده کالا از مهمترين اين برنامه ها به شمار مي رود.
وي با تاکيد بر اينکه بايد واردات کالا و تعرفه واردات مديريت شود، تصريح کرد: يکي از مهمترين برنامه هاي پيشنهادي در اين راستا تامين امنيت غذايي کشور بوده که اين مهم در گروي افزايش توليدات داخلي و محصولات کشاورزي و حمايت از آنها است.
غضنفري با تاکيد بر اينکه يکي از برنامه هاي کلان من در وزارت بازرگاني ايجاد نهضت کاهش قيمت تمام شده کالا در بخش هاي تامين ، توزيع و تنظيم بازار است، اظهار داشت: در اين رابطه نوين سازي نظام توزيع کالا نيز بايد سامان دهي شود.
اين مقام مسئول در تشريح مهمترين رئوس برنامه هاي خود دربخش بازرگاني خارجي توسعه صادرات کالا و خدمات با ارزش افزوده ، تنظيم روابط تجاري با ساير کشورها و حضور فيزيکي در بازارهاي هدف را سه برنامه عمده خود عنوان کرد و افزود: در اين رابطه توجه مناطق آزاد براي صادرات محصولات نيز حائز اهميت است.
وي با اشاره به ضرورت عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني، يادآور شد: همچنين آماده کردن محيط کسب و کار براي توليد داخل نيز از ديگر رئوس برنامه هاي من در وزارت بازرگاني است.
اين مقام مسئول با اشاره به ضرورت توسعه زير ساخت هاي در وزارت بازرگاني تاکيد کرد : بايد از واردات بي رويه کالا جلوگيري کرد و اتخاذ سياست هاي حمايت از امنيت غذايي يکي از مواردي است که بايد به آن توجه کرد.
غضنفري در پايان فت: با کاهش قيمت تمام شده کالا و با همکاري تعاوني ها و بخش خصوصي مي توانيم به رشد و توسعه حوزه بازرگاني کشور کمک کنيم.

تاريخ خبر: 09/06/1388
منبع: عصر ايران
كد خبر: 332
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR