آرشيو اخبار
بحران شکر در پاکستان
 
بحران شکر در پاکستان مردم اين کشور را در ماه رمضان امسال با مشکلات جدی مواجه کرده است.
گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از تلويزيون الجزيره انگليسی حاکیست، شکر در ايام ماه رمضان در پاکستان ناياب شده است و مردم برای خريد مقداری از آن در خيابان ها در صف می ايستند.

قيمت شکر در ماه رمضان امسال در مقايسه با سال قبل دو برابر شده و با توجه به کمبود يک ميليون تنی اين محصول،مسئولان شکر را جيره بندی کرده اند.بسياری در اين کشور سياستمداران را مقصر می دانند و آنها را متهم می کنند که با بوجود آوردن اين بحران قصد پر کردن حساب های بانکی خود را دارند.

پاکستان پنجمين توليد کننده شکر در جهان است اما امسال به دلايل مختلف برداشت نيشکر در اين کشور ناچيز بود و از اين رو اسلام آباد ناچار شد دويست و هفتاد و دو هزار و صد و پنجاه و پنج تن شکر خام از خارج وارد کند.

بيش از پنجاه درصد کارخانه های توليد شکر پاکستان در اختيار خانواده های سياسی اين کشور است.

خانواده علی زرداری شش و خانواده نواز شريف نه کارخانه تولپد شکر را در اختيار دارند.
تاريخ خبر: 09/06/1388
منبع: الف
كد خبر: 331
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR