آرشيو اخبار
اسکندري با هياهو آمد، در سکوت مي‌رود
 
محمد‌رضا اسکندري که کار را از جهاد خوزستان آغاز کرده بود حالا در ساختمان وزارتخانه بلوار کشاورز به پايان مي‌برد. هر چند همکاران و دوستان سابق وي همچون معاون امور وزارتخانه در امور دام قرار است هنوز به فعاليت دولتي خود ادامه دهند. اسکندري پيش از اين چندين بار عنوان کرده که مايل است تا به عنوان يک مديراجرايي به کار ادامه دهد.
خبرآنلاين: اسکندري از گندم براي سال اول شروع کرد. بعد به سراغ جو در سال دوم رفت. وعده خودکفايي در برنج را براي سال سوم حتمي دانست.
کشاورزي ايران تا چند روز ديگر با پر حاشيه‌ترين وزيرش خدا‌حافظي مي‌کند. مردي که با وعده‌هاي بسيار آمد اما دست خالي اين وزارتخانه را ترک مي‌کند.

همه چيز از همان جلسه اول مطبوعاتي چهار سال پيش شروع شد. نشستي خبري که آن روزدهها خبرنگار جوان را ذوق زده از طبقه بيستم ساختمان شيشه‌اي وزارتخانه راهي روزنامه‌ها کرد والبته از فردايش علامت تعجب کارشناسان خبره اين حوزه را بر انگيخت. آن روز وزير تازه از راه رسيده در پوست خود نمي‌گنجيد. آنقدر خوشحال و سر حال بود که حتي فکر نکرد اعلام شماره شخصي‌اش در پشت صفحه تلويزيون اشتباهي بزرگ است. تلفن همراهي که عليرغم وعده داده شده تنها چند ساعت روشن ماند. اما وعده‌هاي آن روز محدود به ارائه خط تماس مستقيم با وزير نبود. اسکندري همان روز اعلام کرد که ايران را چهار ساله در چهار محصول استراتژيک خودکفا مي‌کند.

او از گندم براي سال اول شروع کرد. بعد به سراغ جو در سال دوم رفت. وعده خودکفايي در برنج را براي سال سوم حتمي دانست و قول داد که در سال پاياني دولت نهم بي‌نيازي کشور از روغن را اجرايي کند. اما صحبت‌هاي طولاني آن روز وزير جهادکشاورزي محدود به وعده‌هاي اين مجري سابق طرح خودکفايي گندم نبود. او در همان گفتمان نخست آب پاکي را روي دست اسلاف خود ريخت. عملکرد قبلي‌ها را زير سئوال برد و آنها را به اتلاف وقت وهزينه متهم کرد. او حتي با دست اتاق‌هاي طبقه زيرين را نشان داد وگفت که تمامي مشاوراني را که فقط پول گرفته‌اند وطرح‌هاي بي‌مصرف نوشته‌اند به خانه مي‌فرستد.
وزيري شبيه رئيس‌جمهور

در روزي که نشست دوم وزير جديد برگزار شد اغلب معاونان، رؤساي سازمان‌ها ومديران کل تعويض شده بود. از همان آغاز کار مشخص شد که وزير جهاد کشاورزي علاقه زيادي دارد که مشابه رئيس دولت نهم مديريت کند.

همانطور که محمود احمدي‌نژاد در آخرين روز کاري دولت نهم وزير اطلاعات را برکنار کرد. وزير جهاد کشاورزي هم تا آخرين روزهاي کاري‌اش تغييرات در مديران زيرمجموعه را ادامه داد. او در واپسين روز وزارت هم مدير‌کل جهاد کشاورزي آذربايجان شرقي را جابه‌جا کرد تا نشان دهد که همه بايد تا آخرين لحظه گوش به فرمان باشند. در واقع همانطور که عزل و نصب‌ها در دولت نهم با انتقادهاي بسياري مطرح بود در مجموعه‌اي کوچکتر يعني وزارت جهاد کشاورزي همان روند برقرار بود. در چهار سال گذشته انتقادهاي مشابهي نيز از وزير جهاد مي‌شد. او همچون رئيسش در دولت نهم چندان توجهي به اين موضوع نداشت.

در اين ميان شايد اصلي‌ترين برکناري مربوط به معاون اقتصادي و برنامه‌ريزي بود. معاوني که در همان جلسه نخست مطبوعاتي اسکندري وي را به خبرنگاران معرفي کرد. او آن روز صادق خليليان را فردي دانشگاهي و برنامه‌ريز دانست که مي‌تواند به وي کمک‌هاي زيادي بکند. خليليان هر چند سه‌سال‌و‌اندي در کنار وزير بود اما يکباره معزول و يا شايد به قول برخي از دوستان آماده براي وزير شدن شد. هرچند بسياري براين عقيده‌اند که با حضور وي چندان تغييري در برنامه‌هاي آتي وزارتخانه رخ نمي‌دهد.
خودکفايي‌ها؛ سراب يا رويا

محمدرضا اسکندري امروز بر خلاف چهار سال قبل صحبت مي‌کند. صحبت‌هاي او حتي با يک سال قبل هم فرق کرده است. وزير جهاد کشاورزي هر چند در ابتداي کار وعده خود‌کفايي در چهار محصول اساسي را مطرح کرد اما خود نيز امروز معترف است که نتوانسته آن‌ها را محقق کند.

او گناه را به گردن مديران پيش از خود مي‌اندازد و مي‌گويد که آنها آمارهاي اشتباه جمع‌آوري کرده بودند و براساس همان اعداد و ارقام هم وي وعده‌هاي خود‌کفايي را اعلام کرده است. به هر حال آنچه امروز برهمگان آشکار است نه تنها عدم تحقق خودکفايي بلکه گرايش بيشتر کشور به واردات محصولات کشاورزي است. اکنون ديگر ديدن برنج هندي و پاکستاني در بازار‌هاي برنج رشت و آمل امري عادي به حساب مي‌آيد، در عوض شاليکاران در حال تغيير دادن کاربري مزارع خود هستند. آنها ترجيح مي‌دهند تا زمين‌هاي خود را براي ويلا‌سازي به کار بيندازند.

گوشت منجمد برزيلي ديگر پاي ثابت يخچال اغلب فروشگاههاي مصرف کشور است. محموله‌هايي که حتي شرکت‌هاي مرتبط به وزارتخانه همچون زيرمجموعه صندوق بازنشستگي وزارت جهاد هم دست‌اندرکار واردات آن هستند.

دامداران هم ديگر آنقدر اعتراض کرده‌اند که خسته شده‌اند و بنابراين راه ساده‌تر يعني گران کردن محصول خود را پيش گرفته‌اند.

مرغ وارداتي هم هر چند به نظر مي‌رسد کيفيت توليد داخل را ندارد اما در عمل مشتريان خود را پيدا کرده است. تشکل‌هاي مرغداران در اين ميان هنوز اميدوارند تا اين صنعت بزرگ را سرپا نگهدارند.

انبارهاي شکر وارداتي هم به قول وزير آنقدر ذخيره استراتژيک دارند که حتي با عدم توليد داخل يا حتي واردات بتوانند تا چند سال کام مردم کشور را شيرين کنند.

در مورد گندم هم واردات سال گذشته به رقمي بيش از 6 ميليون تن رسيد. اين حجم واردات در نوع خود يک رکورد طي چند سال اخير به حساب مي‌آيد و نشان از فقدان برنامه‌ريزي کافي در زمينه توليد اين محصول دارد.

در واقع خشکسالي موجب افت شديد توليد شده و اين رخداد ميزان نياز کشور به واردات گندم را يکباره چندين برابر کرده.

شايد در همان روزهاي اول که اسکندري مشاوران را از طبقه زيرين بيرون مي‌راند فکر نمي‌کرد که تحقيق‌هاي آنها روزي مي‌تواند گره‌گشا باشد.

خسارات ناشي از خشکسالي در دو سال گذشته آنقدر زياد بودکه براي جبران آن تنها يکبار بيش از پنج ميليارد دلار پول به اين حوزه تزريق شد.

خشکسالي در هر صورت آثار و عواقب خود را به جاي مي‌گذاشت اما در صورت پيش‌بيني و برنامه‌ريزي مي‌شد تا حد زيادي مشکلات ناشي از آن را کاهش داد اما بيرون راندن همه مشاوران خبره صدمات خود را اينگونه بر جاي گذاشت.
سرکوب منتقدان

در مورد نوع مواجهه وزيرکشاورزي با منتقدان هم مي‌توان شباهت زيادي بين وي و رئيس دولت نهم پيدا کرد.

محمدرضا اسکندري همچون محمود احمدي‌نژاد در اغلب موارد سعي کرد تا منتقدان را متهم به رانت و رشوه کند.

او همچون رئيس خود در دولت در بسياري موارد هم گناه گراني کالا يا کمبود عرضه را به گردن همين منتقدان مي‌انداخت. سر سخت‌ترين منتقد اسکندري وزير اسبق و دوازده ساله کشاورزي بود. عيسي کلانتري در کسوت دبير‌کل خانه کشاورز از همان روز نخست که اين مدير استاني زير دست سابقش برنامه‌ها را اعلام کرد لب به انتقاد گشود.

در کنار وي بهزاد قره‌ياضي معاون قبلي وزارتخانه هم در صف اول انتقاد‌کنندگان قرار گرفتند. اسکندري هر بار که آنها طرح و برنامه يا فعاليتي در وزارتخانه را زير سؤال مي‌بردند در عوض کار را به پرونده‌هاي تخلفات اين دو نفر مي‌کشاند.

او بارها اعلام کرد که وزير اسبق و معاون سابق چون به بازي گرفته نشده‌اند لب به انتقاد گشوده‌اند. اسکندري حتي يکبار هم انتقاد‌ها را وارد ندانست و حتي هر بار موضع شديدتري نسبت به قبل گرفت. او آخرين بار قره‌ياضي را به صراحت فردي حقه‌باز دانست که از وي تقاضاي شغل و مقام داشته اما چون او زير بار اين حرف‌ها نرفته بنابراين هر روز دست به تخريب مي‌زند.

اسکندري رکورددار شکايت از رسانه‌ها در طول تاريخ اين وزارتخانه است. او در عين حال رکورد ديگري هم به ثبت رسانده است.

تعداد شکايت‌هاي اين چهار ساله وزارتخانه چند برابر مجموع شکايت‌هاي دهها سال گذشته است. هرچند اين شکايت چندين بار به دلايل‌ مختلف همچون دستور رئيس‌جمهور صرف نظر شد اما در عمل موجب شد تعداد روزنامه‌نگاران منتقد اين حوزه که در سال اول دهها نفر بود به کمتر از تعداد انگشتان يک دست در سال پاياني برسد. اسکندري در عين حال روش تقابل با اين خبرنگاران را هم سرلوحه کار قرار داد. بايکوت خبري اين افراد در کنار محروم کردن آنها در هر نشست خبري اين مجموعه دولتي از جمله اين اقدامها بوده است.
استيضاح و رأي اعتماد

مشکلات محمدرضا اسکندري تنها با منتقدان و خبرنگاران نبود، او حتي با نمايندگان مجلس هم مسئله داشت. يکبار زماني که نمايندگان مجلس هفتم سؤالي از وي مطرح کردندوخواستار آن شدند که وزير در صحن علني پاسخ بگويد او آنقدر از کوره در رفت که لب به انتقاد گشود و گفت که اين سؤالات غيرتخصصي فقط باعث گرفتن وقت وي مي‌شود.

وزير جهاد کشاورزي آنقدر همين گونه کار را پيش برد تا باعث شد که نامش به عنوان اولين وزير کشاورزي که در تاريخ ايران استيضاح شد ثبت شود. اسکندري هر چند آن روز از مجلس دوباره رأي اعتماد گرفت اما در ادامه مديريت خود چندين بار باز هم تا پاي ميز استيضاح پيش رفت. نامه استيضاح او در روزهاي واپسين سال گذشته به هيأت‌رئيسه مجلس هشتم تقديم شد اما با پا در مياني علي لاريجاني موضوع با گفت و گو رفع و رجوع شد. به هر حال استفاده از عملکرد وزير همواره در بين اعضاي کميسيون کشاورزي مطرح بود.
پايان کار
محمد‌رضا اسکندري در روزهاي پاياني خرداد ماه امسال خود را بازنشسته کرد. او خود بهتر از هر فردي مي‌دانست که حتي در صورت تشکيل کابينه بعدي توسط محمود احمدي‌نژاد در آن حضور ندارد. بر همين اساس هم سه ماه قبل اعلام کرد که به دوران بازنشستگي رسيده است.

محمد‌رضا اسکندري که کار را از جهاد خوزستان آغاز کرده بود حالا در ساختمان وزارتخانه بلوار کشاورز به پايان مي‌برد. هر چند همکاران و دوستان سابق وي همچون معاون امور وزارتخانه در امور دام قرار است هنوز به فعاليت دولتي خود ادامه دهند. اسکندري پيش از اين چندين بار عنوان کرده که مايل است تا به عنوان يک مديراجرايي به کار ادامه دهد.

شايد او پس از بازنشستگي دولتي به سراغ مديريت در يکي از مجتمع‌هاي کشت و صنعت در خوزستان برود. شايد اينگونه تجربيات مديريت چهارساله اسکندري بر سکان وزارت بتواند به کار آيد. با رفتن وزير فعلي، معاون ديروز سکان را در دست مي‌گيرد. او هر چند سه سال با مديران فعلي همکار بوده اما به نظر مي‌رسد باز هم مديران جديدي براي ادامه کار برگزيند تا اينگونه فعاليت چهار ساله بعدي مثل دوره قبل نباشد.
تاريخ خبر: 09/06/1388
منبع: عصر ايران
كد خبر: 330
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR