آرشيو اخبار
کاهش توليد قند در افزايش قيمت گوشت تاثير بسزايي دارد
 
مشهد - خبرگزاري مهر: مدير عامل مرکز بررسي و تحقيق و آموزش صنايع قند ايران گفت: کاهش توليد صنعت قند کشور قطعا در قيمت ساير علوفه‌ها و نهايتا افزايش قيمت گوشت و فرآورده‌هاي دامي تاثير بسزايي را گذاشته است.
به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد باقرزاده شامگاه چهارشنبه در سي ‌و ‌يکمين سمينار سالانه مديران کارخانه‌هاي قند و شکر ايران که در تالار گردهمايي شکر مرکز بررسي و تحقيق و آموزش صنايع قند ايران برگزار شد، افزود: کاهش توليد صنعت قند کشور قطعا در قيمت ساير علوفه‌ها و نهايتا افزايش قيمت گوشت و فرآورده‌هاي دامي تاثير بسزايي را گذاشته است.
مديرعامل مرکز بررسي و تحقيق و آموزش صنايع قند ايران با اشاره به اينکه ميزان چغندر تحويلي در سال ‌٨٧ بالغ بر يک ميليون و ‌٧١٣ هزار و ‌٦٥٦ تن بوده که نسبت به سال ‌٨٦ بالغ بر ‌٦٠ درصد کاهش داشته است، اظهار داشت: قند و شکر توليدي در بخش چغندر در سال ‌٨٧ بالغ بر ‌٢٣٥ هزار و ‌٣٣٤ تن بود که در مقايسه با سال ‌٨٦ با ‌٦٢٣ هزار و ‌٨١٤ تن توليد، نشان دهنده ‌٦٢ درصدي کاهش مي‌باشد.
باقرزاده افزود: ضريب استحصال کارخانه‌هاي چغندر در سال ‌٨٧ به عدد 80.14 درصد رسيد که اين ميزان نسبت به سال ‌٨٦ با رشد مختصري همراه بود که البته اين ميران ضريب استحصال در ادوار گذشته بي سابقه بوده است.
وي گفت: مجموع توليدات انواع کالا در کارخانه‌هاي چغندري متشکل از چغندر، قند و شکر، تفاله خشک و تر، ملاس و برگ چغندر در سال ‌٨٥ بالغ بر ‌١٢ ميليون و ‌٦٩٩ هزار تن بود که اين ميزان در سال ‌٨٧ به سه ميليون و ‌١٩٧ هزار تن کاهش يافته است يعني به عبارتي بيش از ‌٩ ميليون و‌٥٠٠ هزار تن از توليدات اين بخش کاسته شده است.
مديرعامل مرکز بررسي و تحقيق و آموزش صنايع قند ايران با بيان اينکه در بخش نيشکري ميزان نيشکر توليدي در سال گذشته بالغ بر سه ميليون و ‌٨٢٢ هزار و ‌٦٨٠ تن بود که که نسبت به سال ‌٨٦ حدود ‌٢٥ درصد کاهش را نشان مي‌دهد، ادامه داد: شکر توليدي، در بخش نيشکري در سال ‌٨٧ به رقم ‌٣١٩ هزار و ‌٤٧٩ تن رسيده که اين ميزان نسبت به سال ‌٨٦ بيش از ‌٢٨ درصد کاهش داشته است.
باقرزاده گفت: مجموع توليدات انواع کالا در بخش نيشکر متشکل از نيشکر، شکر، ملاس و باگاس در سال ‌٨٥ بالغ بر هفت ميليون و ‌٤٣١ هزار تن بوده که متاسفانه اين ميزان در سال ‌٨٦ به رقم ‌چهار ميليون و ‌٤٠٠ هزار تن تقليل يافته و به عبارتي بيش از سه ميليون تن از توليدات اين بخش کاهش يافته است.
مديرعامل مرکز بررسي و تحقيق و آموزش صنايع قند ايران اظهار داشت: در مجموع آمارها نشان مي‌دهد مجموع توليدات صنعت قند کشور که متشکل از چغندر، نيشکر، تفاله خشک و تر، برگ چغندر، ملاس و باگاس است در سال ‌٨٥ بالغ بر ‌٢٠ ميليون و ‌١٣٠ هزار تن بود که اين ميزان با بيش از ‌١٢ ميليون و ‌٥٠٠ هزار تن کاهش به رقم هفت ميليون و ‌٦٠٠ هزار تن در سال ‌٨٧ کاهش يافته است.
وي افزود: ميزان واردات شکر در سال ‌٨٧ بالغ بر يک ميليون و ‌١٠١ هزار تن و در چهار ماهه منتهي به تيرماه ‌٨٨ بالغ بر ‌٣٤٨ هزار تن بوده است که با اين ميزان واردات، جمع شکر وارده به کشور در سال ‌٨٥ تا پايان تيرماه ‌٨٨ به پنج ميليون و ‌١٠٠ هزار تن به ارزش يک ميليارد و ‌٨٣٧ ميليون و ‌٩٥٣ هزار و ‌٣٣٣ دلار بالغ شده است.
تاريخ خبر: 22/05/1388
منبع: مشهد - خبرگزاري مهر
كد خبر: 324
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR