آرشيو اخبار
جوابيه وزارت جهاد کشاورزی درباره محصولات صنعتی
 
توليد چغندرقند و نيشکر به عنوان دو محصول سياسي همواره مورد توجه وزارت جهاد کشاورزي است . به طوري که در اثر اين رويکرد و تعامل با ساير وزارتخانه‌هاي ذيربط توليد محصول چغندرقند در سال زراعي 85-1384 به 6/6 ميليون تن رسيده که در طول تاريخ 110 سال صنعت قند بي سابقه بوده است حاصل کار توليد يک ميليون و 250 هزار تن شکر را به دنبال داشته که چيزي حدود 60 درصد شکر مورد نياز کشور مي باشد
معاونت توليدات گياهي وزارت جهاد کشاورزي در راستاي تنوير افکار عمومي به برخي انتقادات مطرح شده در روزنامه ها در مورد سياستهاي اين وزارت خانه در باره محصولات صنعتي پاسخ داد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، معاونت توليدات گياهي وزارت جهاد کشاورزي با ارسال جوابيه اي به برخي شبهات و اخبار انتقادي از اين وزارتخانه پاسخ داد.
در اين جوابيه آمده است:‌بازگشت به مطلب مندرج در برخي روزنامه‌هاي مورخ 17/3/88 به نقل از يكي از خبرگزاريها تحت عنوان ( وزارت جهاد کشاورزي سياست‌هايش را درباره محصولات صنعتي اصلاح کند)، گزارش معاونت توليدات گياهي و جهت تنوير افکار عمومي منتشر ميگردد.
در ادامه اين جوابيه يادآور شده است: توليد چغندرقند و نيشکر به عنوان دو محصول سياسي همواره مورد توجه وزارت جهاد کشاورزي است . به طوري که در اثر اين رويکرد و تعامل با ساير وزارتخانه‌هاي ذيربط توليد محصول چغندرقند در سال زراعي 85-1384 به 6/6 ميليون تن رسيده که در طول تاريخ 110 سال صنعت قند بي سابقه بوده است حاصل کار توليد يک ميليون و 250 هزار تن شکر را به دنبال داشته که چيزي حدود 60 درصد شکر مورد نياز کشور مي باشد .
همچنين در اين جوابيه تاكيد شده است: در سنوات اخير با توجه به کمبود نقدينگي کارخانه هاي قند و شکر ناشي از رکود بازار شکر و تفاوت فاحش قيمت جهاني شکر با قيمت تمام شده شکر توليد داخلي و عدم پرداخت و تسويه حساب به موقع بهاي چغندرقند تحويلي زارعين به کارخانه‌هاي قند موجبات کاهش استقبال و انگيزه زارعين براي کشتچغندرقند و نيز بروز خشکسالي و تاثير آن بويژه در کاهش توليد چغندرقند و نيشکر را رقم زده است .
وزارت جهادكشاورزي در جوابيه خود خاطرنشان كرده است: بديهي است وزارت جهاد کشاورزي در جهت احيا مجدد اين زراعت در الگوي کشت مناطق مستعد در صورت اعلام آمادگي و تعهد صنعت قند براي انعقاد قرارداد تحويل و خريد چغندرقند از کشاورزان با رويکرد حفظ منافع توليد کنندگان بخش کشاورزي از طريق تهيه ،‌تامين و تدارک نهاده‌هاي مورد نياز توسعه فعاليت‌هاي آموزشي و ترويجي به زراعي ،‌توسعه مکانيزاسيون زراعت چغندرقند ،‌تعيين قيمت خريد تضميني و پوشش بيمه‌اي و ... در جهت ساماندهي مجدد توليد ،‌پيگيري و اقدام لازم را به عمل خواهد آورد. بديهي است دستيابي به خود اتکايي در امر توليدشکر در گرو هماهنگي ،‌همکاري و تعامل دستگاه‌هاي ذيربط و مسئول در زنجيره توليد ـ فرآوري و بازرگاني و تجارت شکر خواهد بود .

تاريخ خبر: 2/4/1388
منبع: پايگاه اطلاع رساني دولت
كد خبر: 318
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR