آرشيو اخبار
تجمع تعدادی از كارگران شركت نیبر نیشكر كارون در مقابل مجلس
 
تعدادي از نمايندگان كارگران شركت نيبر كشت و صنعت كارون شوشتر با تجمع در مقابل مجلس شوراي اسلامي خواستار برخورداري از حق بيمه‌بيكاري مقرر در قانون كار شدند.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، حدود 20 نفر از نمايندگان كارگران شركت نيبر كشت و صنعت كارون شوشتر روز سه شنبه با تجمع در مقابل مجلس خواستار تامين مقرري بيمه بيكاري طبق ماده 2 قانون كار شدند.
ّ
تاريخ خبر: 22/02/1388
منبع: خانه ملت
كد خبر: 315
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR