آرشيو اخبار
با 5درصد كاهش نسبت به مصوبه قبلي, حداقل دستمزد كارگران 263 هزار و 520 تومان تعيين شد
 
حداقل دستمزد كارگران براي 6 ماه اول سال 88 در شوراي عالي كار 263 هزار و 520 تومان تعيين شد.

عليرضا محمد علي مشاور وزير كار و امور اجتماعي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، افزود: شوراي عالي كار عصر امروز با حضور وزير كارو امور اجتماعي و نمايندگان گروه كارگري و كارفرمايي و دولت با توجه به شرايط فعلي اقتصاد جهاني و داخلي و همچنين مشكلات شركتهاي توليدي با هدف پايداري بنگاهها، صيانت از اشتغال موجود و جلوگيري از تعديل نيروي كار ، حداقل دستمزد كارگران را مجدداً در دستور كار قرار داد.
وي افزود: شوراي عالي كار در اين نشست افزايش 20 درصدي براي حداقل دستمزد را به جاي افزايش 25 درصدي در سال آينده تصويب كرد و با توجه به نامه رسمي بانك مركزي و پيش‌بيني سالانه تورم 6 ماه اول سال 1388 توسط اين مرجع تصميم گرفت، تا در مهرماه سال 1388 با توجه به نرخ تورم در نشست مجددي براي 6 ماه دوم سال 88 اتخاذ تصميم در مورد حداقل دستمزد نمايند.
به گزارش روابط عمومي وزارت كار حداقل دستمزد براي سال آينده 2 ميليون و 635 هزار و 200 ريال تعيين شد كه براين اساس حداقل دستمزد روزانه كارگران 87 هزار و 840 ريال خواهد بود.
مطابق اين مصوبه ساير سطوح دستمزدي از آغاز سال 88 به ميزان 5 درصد آخرين مزد ثابت يا مبناي سال‌جاري به اضافه روزانه 10 هزار و 980 ريال افزايش خواهد يافت مشروط بر آنكه روزانه هر كارگر از 87 هزار و 840 ريال كمتر نشود.
شوراي عالي كار در مورد نرخ پايه سنوات مشمول طرح طبقه‌بندي مشاغل اعلام كرد مبلغ ياد شده براي گروه يك بوده و براي ساير گروهها براساس جدول اعلامي از سوي وزارت كار اقدام مي‌شود.
همچنين در مورد مبلغ كمك هزينه خانوار نيز همچون سال گذشته اقدام خواهد شد.
محمدعلي گفت: بر اساس اين مصوبه حداقل دريافتي يك كارگر با داشتن همسر و دو فرزند 336 هزار و 224 تومان در ماه خواهد بود.

تاريخ خبر: 27/12/87
منبع: خبرگزاري فارس
كد خبر: 301
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR