آرشيو اخبار
حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده 274 هزار 500 تومان تعيين شد
 
خبرگزاري فارس: در دومين جلسه شوراي عالي كار كه عصر امروزبه رياست وزير كار و نمايندگان كارگران و كارفرمايان برگزار شد حداقل دستمزد 274 هزار و 550 تومان تعيين شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس براساس مصوبه شوراي عالي كار حداقل دستمزد روزانه كارگران 91 هزار و 500 ريال تعيين شد.
براساس اين مصوبه حداقل دستمزد در سال آينده با 25 درصد افزايش به 274 هزار و 550 تومان رسيد.
براساس اين مصوبه ساير سطوح مزدي سال 88 به ميزان 5 درصد آخرين مزد ثابت يا مبلغ سال‌جاري به اضافه روزانه 14 هزار و 640 ريال افزايش مي‌يابد مشروط برآنكه مزد روزانه هر كارگر از مبلغ 91 هزار و 500 ريال كمتر نشود.
براساس اين گزارش، در مورد نرخ پايه سنوات مشمول طرحهاي طبقه‌بندي مشاغل مبلغ ياده شده براي گروه يك بوده و براي ساير گروهها براساس جداول اعلام از سوي وزير كار اعمال خواهد شد. درمورد مبلغ کمک هزينه خانوار نيز مانند سال جاري عمل مي‌شود.
تاريخ خبر: 21/12/87
منبع: خبرگزاري فارس
كد خبر: 300
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR