آرشيو اخبار
مديرعامل شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبي: 15000 نفر از شاغلين توسعه نيشکر منتظر تحقق وعده رئيس جمهور
 
شوشان: در دور دوم سفر رياست محترم جمهوری به استان خوزستان جهت حمايت از صنعت داخلی و حمايت از واحدهای توليدی رئيس جمهور وعده داد 130 هزار تن شکر از شرکت توسعه نيشکر خريداری کند تا بخشی از مشکلات نقدينگی توسعه نيشکر حل شده و آسيبی به معيشت 15000 نفر شاغلين اين مجموعه وارد نشود.

مهندس عباس بذرافکن مديرعامل شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبی گفت: در حال حاضر 6 کارخانه شکر از مجموع 7 کارخانه شکر به بهره برداری رسيده است و واحد هفتم يعنی کشت و صنعت دهخدا با بيش از 88 درصد پيشرفت کار، منتظر جذب اعتبارات لازم است.

وی با بيان اينکه در حال حاضر مهمترين مشکل شرکت کمبود نقدينگی است افزود: رياست محترم جمهوری در جريان افتتاح کارخانه شکر فارابی در تاريخ 26/9/87 تصميم گرفت در راستای حل مشکلات کارگری و معضلات اجرايی با خريد 130 هزار تن شکر موجود در انبارها این شرکت گام مهمی در رفع تنگناهای موجود بردارد، لذا اين موضوع در جلسه کارگروه که در همان تاريخ در استانداری خوزستان با حضور مسئولين برگزار شد مجددا مورد تاکيد رئيس جمهور قرار گرفت و بر اجرای اين تصميم تاکيد کردند و اکنون 15000 نفر شاغلين اين مجموعه منتظر تحقق وعده رئيس جمهور هستند.

مهندس بذر افکن در بخش ديگری بيان داشت: اکنون توليد کنندگان به خصوص توليدکنندگان بخش کشاورزی با مشکلات عديده ای روبرو هستند که از آن جمله می توان به شرايط خشکسالی نيز اشاره کرد.

وی گفت: راهکار ما در توسعه نيشکر در مقابله با خشکسالی بالا بردن راندمان آبياری در مزارع نيشکر، برنامه ريزی آبياری حداقلی و مديريت علمی و دقيق آبياری در مزارع است.

مديرعامل توسعه نيشکر خواستار اصلاح تعرفه واردات شکر به منظور پيشگيری از وارد آمدن لطمه و آسيب بيشتر به توليدکنندگان داخلی بر اثر واردات بی رويه شکر سالهای اخير و همچنين بازبينی در قيمت تضمينی خريد شکر و جدی گرفتن خريد تضمينی اين محصول، و کاهش تعرفه بيمه نيشکر شد و افزود: تامين نقدينگی حاصل از فروش شکر حداقل می تواند مشکلات جاری شرکت و معيشت کارگران و پرسنل توسعه نيشکر را حل کند.

وی در پايان اظهار اميدواری کرد با نگاه مثبتی که رئيس جمهور نسبت به اين امور دارد وعده خريد 130 هزار تنی شکر بزودی محقق شود.
تاريخ خبر: 29/10/87
منبع: شوشان
كد خبر: 293
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR