آرشيو اخبار
مدير عامل توسعه نيشکروصنايع جانبي خوزستان :اصلاح تعرفه واردات شکربراي کمک به صنعت شکرضروري است
 
اهواز- مديرعامل شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبي خوزستان خواستار اصلاح تعرفه واردات شکر به منظور جلوگيري از خسارت بيشتر به توليد کنندگان داخلي شد.

"عباس بذرافکن" سه شنبه درگفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود:واردات بي رويه شکر در سال هاي اخير ، افزايش تعرفه بيمه نيشکر و خشکسالي، خسارات سنگيني به توليدکنند گان شکر وارد کرده است.
وي اظهار داشت: براي کمک به توليدکنندگان داخلي بايد ضمن بازبيني قيمت تضميني شکر، مساله خريد تضميني اين محصول از سوي دولت جدي گرفته شود تا توليدکنندگان داخلي از بحران فعلي نجات يابند.
بذرافکن با بيان اينکه تامين نقدينگي حاصل از فروش شکر حداقل مي تواند تا حدودي مشکلات جاري شرکت و معيشت کارگران و کارکنان اين شرکت بزرگ توليدي را حل کند ابراز اميدواري کرد با نگاه مثبت رييس جمهوري و قول وي مبني بر خريد تضميني 130هزار تن شکر از شرکت نيشکر و صنايع جانبي خوزستان محقق شود.
مدير عامل شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبي خوزستان در ادامه گفت: با خريد تضميني 130هزار شکر از سوي دولت از اشتغال 15 هزار نفر از شاغلان اين شرکت صيانت خواهد شد.
وي گفت: هم اکنون منتظر تحقق وعده رييس جمهور و در نهايت خروج از بحران فعلي هستيم.
اين مقام مسوول افزود: موضوع خريد تضميني اين مقدار شکر ، در نشست کارگروه در بيست و ششم آذر ماه 87 با حضور رييس جمهور مطرح و مورد تاکيد وي قرار گرفت.
بذرافکن با اشاره به اينکه هم اکنون شش کارخانه شکر از مجموع هفت کارخانه شکر شرکت توسعه ننيشکر و صنايع جانبي خوزستان به بهره برداري رسيده اظهار داشت: واحد هفتم اين شرکت (واحد کشت و صنعت دهخدا) با بيش از 88درصد پيشرفت کار منتظر جذب اعتبارات لازم براي تکميل آن است.
شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبي خوزستان با حدود 80هزار هکتار نيشکر در دهه 70با هدف توليد سالانه 700هزار تن شکر ، تامين نيازهاي داخلي و قطع وابستگي واردات اين محصول از خارج ، راه اندازي شد.
تاريخ خبر: 29/10/87
منبع: خبرگزاري جمهوري اسلامي(ايرنا)
كد خبر: 292
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR