آرشيو اخبار
وزير کشاورزی، همکارش را "مقصر" معرفي; کرد
 
بعد از يک ماه و برگزاری جلساتي که با حضور نايب رئيس مجلس و معاون حقوقي رئيس جمهور برگزار مي شود، اگر مشخص شد آنچنان که وزير جهاد مي گويد وزير بازرگانی مقصر اصلي است ،در اين صورت طرح استيضاح ميرکاظمي هم تقديم هيئت رئيسه مجلس خواهد شد.
عصرايران- يکي از طراحان استيضاح وزير جهاد کشاورزي با اشاره به جلسات استيضاح کنندگان با وزير که در حضور رئيس مجلس برگزار شد گفت: اسکندری در بسياری موارد مورد نظر در طرح استيضاح وزرات بازرگانی را مقصر می داند.

داريوش قنبری در گفتگو با خبرنگار عصرايران تاکيد کرد: به گفته اسکندری در بسياری موارد از جمله واردات شکر،گندم، چای و ... وزارت بازرگانی مقصر است و خود وزارت جهاد هم از اقدامات وزارت بازرگانی ناراضی است.

نماينده مردم ايلام ادامه داد: استيضاح کنندگان وزير جهاد يک ماه به اسکندری فرصت داده اند تا آمارها واطلاعات دقيق را ارائه دهد و بعد از يک ماه و برگزاری جلساتی که با حضور نايب رئيس مجلس و معاون حقوقی رئيس جمهور برگزار می شود، اگر مشخص شد آنچنان که وزير جهاد می گويد وزير بازرگانی مقصر اصلی است ،در اين صورت طرح استيضاح ميرکاظمی هم تقديم هيئت رئيسه مجلس خواهد شد.

طرح استيضاح وزير جهاد با 46 امضا تحويل هيئت رئيسه شد اما با دخالت لاريجاني و توافق استيضاح کنندگان ، مقرر شد بعد از گذشت يک ماه و برگزاری جلسات کميته دولت و مجلس اگر همچنان استيضاح کنندگان بر نظر خود باقي بودند ، طرح در دستور کار قرار گيرد.
تاريخ خبر: 21/10/87
منبع: عصرايران
كد خبر: 289
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR