آرشيو اخبار
حمايت يارانه اي 100کشور از توليد کنندگان شکر
 
درحال حاضر 100 کشور جهان با پرداخت يارانه هاي توليدي و صادراتي شکر از توليد کنندگان خود حمايت مي کنند.


‌به گزارش ايرنا به نقل از آخرين گزارش موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني ، کشورهاي حمايت کننده گاه با کنترل عرضه شکر و اعمال تعرفه هاي بالا براي واردات ، قيمت هاي داخلي را به صورت مصنوعي بالا نگاه مي دارند.
پيش بيني سازمان بين المللي خواربار و کشاورزي (فائو )نشان مي دهد که برخلاف ساير مواد غذايي نه تنها بحراني در ارتباط با توليد شکر در سال 2008 بوجود نيامده ، بلکه تا پايان سال زراعي جاري اين محصول با مازاد توليدي معادل 8/9ميليون تن در جهان مواجه خواهد بود و قيمت اين محصول نيز همگام با رشد بي رويه ساير مواد غذايي در بازارهاي جهاني رشد نداشته است .
در سال 2008 توليد جهاني شکر حدود 168ميليون تن برآورد شد که 5/127ميليون تن آن در کشورهاي درحال توسعه و 4/40 ميليون تن آن در کشورهاي توسعه يافته صنعتي انجام شده است .
**برزيل بزرگترين توليد کننده
اين گزارش مي افزايد: ‌برزيل با 1/34ميليون تن بزرگترين توليد کننده جهاني شکر است که حدود 56 درصد نيشکر برداشتي در اين کشور به منظور توليد اتانول مصرف مي شود ، افزايش قيمت نفت و متشقات آن نظير بنزين و معرفي وسايل نقليه دوگانه سوز و بهره مندي از تفاوت قيمت بنزين و اتانول انگيزه مضاعفي را براي تبديل شکر به اتانول در برزيل ايجاد کرده است .
درحال حاضر 85درصد خودروهاي شخصي دربرزيل از سوخت اتانول استفاده مي کنند از اين رو تقاضا براي توليد اتانول ،‌محرک اصلي توليد نيشکر برزيل بوده است .
کشورهاي آمريکاي لاتين و حوزه کارائيب نيز از مهمترين توليد کنندگان و صادر کنندگان شکر محسوب مي شوند .

**صادرات شکر در آسيا
قاره اسيا نيز حدود 65 ميليون و 800 هزار تن توليد سال 2008 شکر را در اختيار دارد و‌ کشورهاي هند ،‌چين ، تايلند و پاکستان از مهمترين توليد کنندگان و صادر کنندگان شکر به شمار مي روند .
هند به عنوان دومين توليد کننده بزرگ جهان 28ميليون تن شکر ، چين با توليد 7/13ميليون ( 13 ميليون و 700 هزار) تن ، تايلند 6/7ميليون تن و پاکستان 4/4ميليون تن در مراحل بعدي قرار داشتند .
در هند فزوني عرضه بر تقاضاي شکر و کاهش قيمت هاي داخلي موجب افزايش قابل توجه ذخاير شکر در سال جاري شده است .

**شکر در اتحاديه اروپا
توليد شکر اتحاديه اروپا به دليل اجراي برنامه اصلاحات شکر و تقليل سطح توليد چغندر قند در حدود 4/17ميليون ( 17 ميليون و 400 هزار ) تن برآورد شده است .
براين اساس در طول سال هاي 1998تا 2008ميلادي توليد جهاني شکر نوسان هاي بيشتري را نسبت به مصرف جهاني آن تجربه کرده و رشد توليد دراين دوره بيش از رشد مصرف آن بوده که موجب شده نسبت ذخاير جهاني نسبت به مصرف نيز افزايش يابد .
در سال 2008مهمترين کشورهاي وارد کننده شکر چين ،‌اندونزي ،‌پاکستان وفدراسيون روسيه و کشورهاي آفريقايي بوده اند .
اقتصام ** 1601** 1557
تاريخ خبر: 22/8/87
منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)
كد خبر: 283
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR