آرشيو اخبار
چند گام تا از بين رفتن صنعت شکر باقي است؟
 
بارها تعرفه شكر كاهش يافته و همين سبب شده است كه توليدكنندگان داخلي، مزيت رقابتي خود را در رقابت با شركت‌هاي خارجي از دست داده و هر روز نسبت به گذشته، ارزش سهام خود را از دست بدهند كه از آن جمله مي‌توان به افت 95 درصدي سهام شركت قند شيروان از سال 85 تا 87 اشاره نمود.
در سال‌‌هاي اخير، كاهش پي در پي تعرفه شكر و افزايش بي‌رويه واردات شكر، باعث تعطيلي رسمي واحدهاي توليد شكر شده است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، به دليل سياست‌هاي تجاري كه از سوي دولت در پيش گرفته شده، در دو سال گذشته، از 95 تا 12 درصد ارزش سهام شركت‌هاي قند حاضر در بورس اوراق بهادار تهران كاهش يافته است.

بنا بر اين گزارش، در سه سال گذشته، بارها تعرفه شكر كاهش يافته و همين سبب شده است كه توليدكنندگان داخلي، مزيت رقابتي خود را در رقابت با شركت‌هاي خارجي از دست داده و هر روز نسبت به گذشته، ارزش سهام خود را از دست بدهند كه از آن جمله مي‌توان به افت 95 درصدي سهام شركت قند شيروان از سال 85 تا 87 اشاره نمود.

اين در حالي است كه بهاي هر سهم شركت قند اصفهان كه در خرداد ماه سال 85، 16091 ريال در بورس معامله مي‌شد، در اوايل هر ماه سال جاري با 90 درصد كاهش قيمت، 1528 ريال داد و ستد شد که نمايش‌دهنده اين است كه ارزش هر سهم، معادل 14563 ريال كاسته شده است.

اينها همه در حالي است كه در اين ميان، شركت قند نيشابور با كمترين ضرر در فاصله تير ماه 85 تا مهر ماه 87 با كاهش 139 ريالي ارزش هر سهم، 12 درصد از ارزش سهام خود را از دست داده است.
تاريخ خبر: 21/08/87
منبع: تابناک
كد خبر: 282
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR