آرشيو اخبار
مرگ تدريجي صنعت نيشكر و چغندركاري در كشور
 
اين بخش كشاورزي با شصت هزار نفر اشتغال دايم و صنعت چغندر و نيشكر با هشتاد هزار اشتغال دائم و موقت با چالش شديد روبه‌رو شد تا جايي كه بسياري معتقدند اين بخش‌هاي كشاورزي و صنعتي با حدود 110 سال سابقه، دچار مرگ تدريجي شده است.
ورشكستگي بر صنعت شكر و توليد چغندر قند و نيشكر با كاهش شديد تعرفه‌هاي وارداتي از سال 85 سايه انداخته است.

به گزارش خبرنگار «تابناك» دولت از سال 1385 نسبت به كاهش شديد تعرفه واردات شكر به كشور اقدام كرد، به گونه‌اي كه تعرفه 150 درصدي واردات شكر را به صفر رسانيد. اين سياست تعرفه‌اي دولت سبب شده تا كشت و توليد شكر در كشور اقتصادي نباشد و ميزان قراردادها در سال 87 نسبت به سال 85، 68 درصد و نسبت به سال 86، 55 درصد كاهش يابد.

بنا بر آمارهاي موجود، سطح كشت سبز چغندر قند در سال 85 به ميزان 184 هزار هكتار بوده كه در سال 86 به 131 هزار هكتار و در سال 87 به 54 هزار هكتار كاهش يافته و به عبارتي سطح سبز در سال 87 نسبت به سال 85، بالغ بر 70 و نسبت به سال 86 بالغ بر 58 درصد كاهش نشان مي‌دهد.

بنا بر اين آمار، ميزان چغندر توليدي كه در سال 85 به رقم بي‌سابقه 6/6 ميليون تن رسيده بود، در سال 86 به 3 / 4 ميليون تن كاهش يافته و پيش‌بيني سال 87 براي توليد چغندر در خوشبينانه‌ترين حالت حدود 7 / 1 ميليون تن بوده است.

اين روند كاهش كشت و توليد چغندر قند كه از سال 85 و به دنبال كاهش شديد تعرفه واردات شكر كه از 150 درصد به صفر تنزل يافت، موجب شد تا اين بخش كشاورزي با شصت هزار نفر اشتغال دايم و صنعت چغندر و نيشكر با هشتاد هزار اشتغال دائم و موقت با چالش شديد روبه‌رو شود تا جايي كه بسياري معتقدند اين بخش‌هاي كشاورزي و صنعتي با حدود 110 سال سابقه، دچار مرگ تدريجي شده است.
تاريخ خبر: 7/8/87
منبع: تابناک
كد خبر: 276
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR